IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Deinend zeerecht: rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in het handelsrecht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 21 september 1977
Korthals Altes, A. (1978). Deinend zeerecht: rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon lector in het handelsrecht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op 21 september 1977. Tjeenk Willink: Zwolle. 58 pp.

Available in  Author 
    VLIZ: Law, Policy, (I)CZM, Economics and Social Sciences LAW38 [77762]

Keyword
    Marine

Author  Top 
  • Korthals Altes, A.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author