IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken
Abrahamse, J.; Joenje, W.; Van Leeuwen-Seelt, N. (Ed.) (1977). Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee: Harlingen. 368, 2 maps pp.

Available in  Authors 
  VLIZ: General COG.47 [8060]

Keyword
  Marine

Authors  Top 
 • Abrahamse, J., editor
 • Joenje, W., editor
 • Van Leeuwen-Seelt, N., editor

Content
 • Veenstra, H. (1977). Getijdenlandschap: struktuur en dynamiek, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 19-45, more
 • Abrahamse, J.; Veenstra, H. (1977). Waddengebied van Nederland, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 47-61, more
 • Luck, G. (1977). Waddengebied van Niedersachsen, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 63-75, more
 • König, D. (1977). Waddengebied van Schleswig-Holstein, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 77-89, more
 • Jacobsen, N.K. (1977). Waddengebied van Denemarken, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 91-101, more
 • Postma, H. (1977). Samenstelling van het water in de Waddenzee, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 103-107, more
 • Wolff, W.J. (1977). Natuurlijk leven: struktuur en dynamiek, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 111-115, more
 • Cadée, G.C. (1977). Plantaardige produktie, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 117-121, more
 • Kühl, H. (1977). Dierlijk plankton, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 123, more
 • Beukema, J. (1977). Dierlijk leven op en in de bodem, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 125-131, more
 • Zijlstra, J. (1977). Vissen, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 133-141, more
 • van Haaften, J. (1977). Zeehonden, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 143-147, more
 • Swennen, C. (1977). Vogels van de Waddenzee, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 149-161, more
 • Veen, J. (1977). Broedkolonies van meeuwen en sterns, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 163-171, more
 • Beukema, J. (1977). Voedselketens in de Waddenzee, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 173-175, more
 • Joenje, W.; Westhoff, V.; van der Maarel, E. (1977). Plantengroei, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 177-195, more
 • König, D. (1977). Natuur en landschap van de estuaria, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 197-201, more
 • König, D. (1977). Fauna van kwelders en duinen, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 203-207, more
 • Waterbolk, H.T. (1977). Oude bewoning in het Waddengebied, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 211-221, more
 • Bantelman, A.; van der Molen, S.J.; Rasmussen, A.H.; Reinhardt, W.; Lang, A.W. (1977). Geschiedenis van het Waddengebied, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 223-241, more
 • Lang, A.W. (1977). Het Wad op oude kaarten, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 243-247, more
 • Verhoeven, B. (1977). Landaanwinning, dijkbouw en waterbeheersing, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 249-299, more
 • van Haaften, J. (1977). Jacht, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 261, more
 • Zijlstra, J. (1977). Visserij, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 263-271, more
 • Eisma, D.; Jansen, F. (1977). Delfstofwinning, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 273-281, more
 • Pronker, T. (1977). Havens en industrie, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 283-287, more
 • Duinker, J.C. (1977). Verontreinigingen, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 289-299, more
 • Dogterom, J. (1977). Rekreatie, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 301-311, more
 • Abrahamse, J.; Bolzen, P. (1977). Militaire aktiviteiten, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 313-315, more
 • Boom, J. (1977). Mens en maatschappij in konflikt met de Wadden, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 319-323, more
 • Erz, W.; Bruyns, M.M.; Ovesen, C.H. (1977). Natuurbescherming in het Waddengebied, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 325-331, more
 • Joenje, W.; Wolff, W.J. (1977). Waardering van het Waddengebied, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 333-341, more
 • Beier, K.-I.; Brix, B.; Staatsen, J. (1977). Bestuur van het Waddengebied, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 343-345, more
 • (1977). Een toekomstvisie voor het Waddengebeid, in: Abrahamse, J. et al. (Ed.) Waddenzee: natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken. pp. 347-349, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors