IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kritische analyse van een standaard proevenprogramma ter bepaling van het manoeuvreergedrag van schepen in ondiep water
Gruyaert, B. (2000). Kritische analyse van een standaard proevenprogramma ter bepaling van het manoeuvreergedrag van schepen in ondiep water. Ir Thesis. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek: Gent. 100, xxxii (appendices) pp.

Thesis info:
  Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Maritieme Techniek, more

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
  Model tests; Shallow water; Ship maneuvering

Author  Top 
 • Gruyaert, B.

Abstract
  Alle krachten en momenten die aangrijpen op een schip bepalen het manoeuvreergedrag van dit schip. Om deze krachten en momenten te berekenen gaat men hier uit van twee verschillende modulaire mathematische modellen. Het modulaire karakter betekent dat de krachten en momenten opgesplitst worden in scheepsromp, roer en schroef en de onderlinge interacties. In hoofdstuk 5 en 6 ziet men dat een van de modellen beter is dan het andere.

  In deze scriptie wordt enkel gekeken naar de krachten en momenten op de scheepsromp. De verschillende parameters in het mathematisch model dragen de naam hydrodynamische afgeleiden. Deze worden bepaald aan de hand van gedwongen manoeuvreerproeven. De bestaande proeven worden aangepast om betere resultaten te bekomen. Dit komt uitvoerig aan bod in hoofdstuk 2.

  Bij ondiep water variëren deze hydrodynamische afgeleiden met veranderende kielspeling en deze invloed is zeer groot. Tijdens deze scriptie worden ook andere mogelijke invloeden op deze afgeleiden nagegaan. Dit gebeurt in hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 6.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author