IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Ontwikkeling van een stuurautomaat voor navigatie op het kanaal Gent-Terneuzen
Hendrickx, P. (1994). Ontwikkeling van een stuurautomaat voor navigatie op het kanaal Gent-Terneuzen. Thesis. Katholieke Industriële Hogeschool De Nayer: Mechelen. 140 + addendum (141 p.) pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
  Manoeuvrability; Navigation; Ship canals; Belgium, Gent - Terneuzen Canal [Marine Regions]; Netherlands, Gent - Terneuzen Canal

Author  Top 
 • Hendrickx, P.

Abstract
  Eerst worden de algemene stuur- en manoeuvreereigenschappen van een koopvaardijschip besproken, gevolgd door een beknopt overzicht van de evolutie die de automatische piloten aan boord van zulke schepen hebben gekend.

  Verder worden enkele belangrijke theoretische facetten van de stuurorganen van het schip(roer en machine) toegelicht alsook een principiële bespreking van de externe elementen die de manoeuvreerbaarheid van een schip kunnen beïnvloeden. Hierna volgt een korte bespreking van de gevolgde methode voor het opstellen van het simulatiemodel.

  De verschillende theoretische elementen worden dan praktisch toegepast om het simulatiemodel "Gent-Terneuzen" op te stellen.

  Deze wordt op zijn betrouwbaarheid getest door middel van vergelijking met reeds uitgevoerde modelproeven.

  In het laatste hoofdstuk worden twee stuurautomaten voor het kanaal ontwikkeld . De eerste steunt op constante coëfficiënten, de tweede op een kostenfunctie. Aan de hand van simulatieproeven worden de eigenschappen van beide regelaars vergeleken en in verband gebracht met de vooropgestelde eisen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author