IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Hydraulische Randvoorwaarden 2001 voor het toetsen van primaire waterkeringen
Rijksinstituut voor Kust en Zee; Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (2002). Hydraulische Randvoorwaarden 2001 voor het toetsen van primaire waterkeringen. Minsterie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Dienst Weg- en Waterbouwkunde: Delft. 261 + CD-ROM pp.
Hydraulische Randvoorwaarden 2001 voor het toetsen van primaire waterkeringen

Available in  Authors 

Author keywords
    Waterkering

Authors  Top 
  • Rijksinstituut voor Kust en Zee
  • Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors