IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Samenwerkingsakkoord tussen de Belgische Staat en het Vlaamse Gewest ter vrijwaring van de Noordzee van nadelige milieu-effecten ingevolge baggerspecielossingen in de wateren die vallen onder de toepassing van het verdrag van Oslo - Ambtelijke werkgroep. Activiteitenverslag 3: 1/4/1995 - 31/3/1999
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee en het Scheldeëstuarium; Ministerie Van Middenstand en Landbouw. Departement Zeevisserij; Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer (2000). Samenwerkingsakkoord tussen de Belgische Staat en het Vlaamse Gewest ter vrijwaring van de Noordzee van nadelige milieu-effecten ingevolge baggerspecielossingen in de wateren die vallen onder de toepassing van het verdrag van Oslo - Ambtelijke werkgroep. Activiteitenverslag 3: 1/4/1995 - 31/3/1999. Ambtelijke Werkgroep Baggerspecie: Brussel. different pagination pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Agreements; Dredge spoil; Dumping; ANE, Belgium [Marine Regions]; Marine

Authors  Top 
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee en het Scheldeëstuarium
  • Ministerie Van Middenstand en Landbouw. Departement Zeevisserij
  • Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors