IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986
(1988). L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. Academie Royale des Sciences d'Outre-Mer = Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen: Brussel. 175 pp.

Available in
Document type: Conference

Keywords
  Access; Geology; Hydraulic engineering; Hydrodynamics; Navigational channels; River engineering; Democratic Republic of the Congo, Congo R. [Marine Regions]

Event Top 
 • Symposium 'De maritieme toegang tot Zaïre' = L'accès maritime au Zaïre, more

Content
 • Sterling, A. (1988). Ouverture du symposium = Opening van het symposium, in: L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. pp. 8-9 + figures, more
 • Sterling, A. (1988). Exposé introductif, in: L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. pp. 11-19, more
 • Steenstra, B. (1988). De geomorfologie van Beneden-Zaïre, in: L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. pp. 21-42, more
 • Charlier, J. (1988). Historique de la navigation jusqu'en 1958, in: L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. pp. 43-52, more
 • Vanderlinden, J. (1988). Au temps où les juristes comme le fleuve, divaguaient, in: L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. pp. 53-68, more
 • Sterling, A. (1988). Études de la navigabilité, in: L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. pp. 69-76 + maps, more
 • Coen, I. (1988). Modelstudies Mateba, in: L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. pp. 77-87, more
 • Peters, J.J. (1988). Etudes récentes de la navigabilité, in: L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. pp. 89-110, more
 • Lederer, A. (1988). Les problèmes du navire, in: L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. pp. 111-132, more
 • Van Leeuw, J. (1988). Choix des navires en fonction de la navigabilité, in: L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. pp. 133-158, more
 • Iliki, N. (1988). Le bief maritime restera encore longtemps l'artère vitale du Zaïre, in: L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. pp. 159-172, more
 • Sterling, A. (1988). Conclusion du symposium = Besluit van het symposium, in: L'accès maritime au Zaïre: symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986 = Maritieme toegang tot Zaïre: symposium, Brussel, 5 december 1986. pp. 174-175, more

Abstract
  De Klasse voor Technische Wetenschappen van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen heeft het Symposium van 1986 gewijd aan het thema “Maritieme toegang tot Zaïre”.
  De monding van de Zaïrestroom, te weten de Beneden-Zaïre, is een belangrijke schakel in de Zaïrese buitenlandse handel. De Zaïre-stroom, enige uitweg naar de zee, laat namelijk toe de transit door de buurlanden te vermijden. Nochtans is het maritieme gedeelte van de stroom in zijn natuurlijke staat niet volledig bevaarbaar. In de 33 km lange “divagante” (beddingveranderende) strook meanderen de geulen: ze splitsen zich op en komen weer samen, verzanden hier en daar, verdiepen elders, vormen eilanden en zandbanken. Deze natuurlijke staat van de stroom maakt verschillende studies en werken noodzakelijk, teneinde zijn bevaarbaarheid te verbeteren.
  Na een historisch overzicht worden de verschillende aspekten van de problemen in verband met de scheepvaart op de stroom behandeld. Er wordt gesproken over het geologische en het juridische aspekt, over de moeilijkheden die zowel de konstrukteurs van schepen als de gebruikers ervan ondervinden, en tenslotte over de technieken van de rivierhydraulica die ontwikkeld worden om aan de problemen tegemoet te komen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top