IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Dijken langs zee, rivieren en kanalen; kaden om polders, droogmakerijen enz.: samenstelling - aanleg - onderhoud
Huitema, T. (1947). Dijken langs zee, rivieren en kanalen; kaden om polders, droogmakerijen enz.: samenstelling - aanleg - onderhoud. Kosmos: Amsterdam. VIII, 252 pp.

Available in  Author 

Keywords
    Construction; Construction materials; Dikes; Hydraulic engineering; Maintenance; Quays
Author keywords
    Flood barriers; Waterkeringen

Author  Top 
  • Huitema, T.

Abstract
    "In onze technische literatuur, wordt aan dijken en kaden niet zooveel aandacht gewijd, als ze door het groote belang, dat ze voor een groot deel van ons land hebben, naar mijn meening verdienen. Ik meende daarom een nuttig werk te kunnen doen, door de eischen, waaraan dijken en kaden moeten voldoen en de middelen en methoden om tot alleszins betrouwbare waterkeeringen te geraken, meer in details te beschrijven dan tot dusver was geschied. Bij het daarvoor verzamelen van gegevens en het uitwisselen van gedachten, mocht ik de medewerking van vele, bij den aanleg en het onderhoud van dijken betrokken technici, ondervinden".

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author