IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Etude théorique et expérimentale des cours d'eau a marée
Bonnet, L.; Lamoen, J. (1946). Etude théorique et expérimentale des cours d'eau a marée. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. juin: 1-8 + planche 1
In: Tijdschrift der Openbare Werken van België = Annales des Travaux Publics de Belgique. Ministère des Travaux Publics = Ministerie van Openbare Werken: Bruxelles. ISSN 0373-0891, more

Available in Authors 

Keywords
    Methods; River beds; Scale models; Tides; Belgium, Lower Schelde Basin [Marine Regions]; Marine; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
  • Bonnet, L.
  • Lamoen, J.

Abstract
    Naar aanleiding van sommige alineas, voorkomend in een opstel door den Heer R. Haenecour, eere-Inspecteur Generaal bij Bruggen en Wegen, in dit tijdschrift gepubliceerd, wordt in onderhavige nota allereerst, aan de hand van een concreet voorbeeld, betoogd dat de door het Waterbouwkundig Laboratorium van het Ministerie van Openbare Werken ontwikkelde methode ter bestudeering van den beddingvorm van benedenrivieren met beweegbaren bodem, wel degelijk tot betrouwbare uitkomsten leidt.

    Vervolgens geven de schrijvers als hun meening te kennen dat, wat de studie der verschijnselen van het tij betreft, het tijdperk van het zuiver empirisme tot het verleden behoort en dat, bij de behandeling van deze vraagstukken, de ingenieurs een goeden leiddraad hebben gevonden in, aan de theoretische natuurkunde ontleende, wiskundige methodes gepaard aan experimenten met modellen op kleine schaal.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors