IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Denitrificatie in zoetwatergetijdegebieden van het Schelde estuarium: mogelijkheden voor natuurbehoud en -ontwikkeling. Onderzoeksvoorstel
Van Damme, S.; Van Cleemput, O.; Kuijken, E. (1994). Denitrificatie in zoetwatergetijdegebieden van het Schelde estuarium: mogelijkheden voor natuurbehoud en -ontwikkeling. Onderzoeksvoorstel. Instituut voor Natuurbehoud. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Universiteit Gent. Faculteit landbouw en toegepaste biologische wetenschappen.: Gent. 24 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
  Chemical reactions > Denitrification
  Conservation > Nature conservation
  Environments > Aquatic environment > Marine environment > Intertidal environment
  Water bodies > Coastal waters > Coastal landforms > Coastal inlets > Estuaries
  Water bodies > Inland waters > Wetlands

Authors  Top 
 • Van Damme, S., more
 • Van Cleemput, O., more
 • Kuijken, E., more

Abstract
  Het nitraatprobleem, met als belangrijkste kenmerk eutrofiëring, komt duidelijk tot uiting in de Noordzee, en meer in het bijzonder aan de monding van de Schelde en in het Schelde estuarium. Wijzigingen in landbouwpraktijken en de toenemende ontplooiing van waterzuiveringsinstallaties zijn als maatregelen tegen nitraatinput in de Schelde onvoldoende. Herstel van “wetlands" wordt geschat een ekonomisch veel efficiëntere strategie te zijn om stikstofinputs in estuaria te beperken. De belangrijkste oorzaak hiervan is denitrificatie. In dat opzicht is onderzoek van zoetwatergetijdegebieden zeer schaars, en bestaat er een gebrek aan kennis om de mogelijkheid tot denitrificatie in zoetwatergetijdegebieden in te schatten. De invloed van het getij als karakteristieke factor op denitrificatie is nauwelijks onderzocht. Bovendien is de ruimtelijke en temporele variatie van denitrificatie zo groot, dat de bestaande, schaarse, resultaten onvoldoende representatief zijn. De mogelijkheden die bestaan om zoetwatergetijdegebieden te herstellen maken onderzoek van denitrificatie in zoetwatergetijdegebieden daarom zeer nuttig.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors