IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Fundamenteel onderzoek naar schaaleffecten bij beweegbaar materiaal
Goemaere, S.; Flokman, Y. (1996). Fundamenteel onderzoek naar schaaleffecten bij beweegbaar materiaal. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. 183 pp.

Thesis info:

Available in  Authors 
Document type: Dissertation

Keywords
  Boundary layer; Coastal areas; Hydraulics; Physical models; Sediment transport

Authors  Top 
 • Goemaere, S.
 • Flokman, Y.

Abstract
  Ingenieurstoepassingen in de kustzone vereisen kennis van de bewegingsmechanismen van sediment onder de gecombineerde invloed van golven en stroming. Ondanks de opkomst van numerieke modellen, kan inzicht in deze complexe mechanismen ook nog verkregen worden via een fysisch model dat vaak de kwantificatie van dergelijke numerieke modellen ondersteunt.

  Ter inleiding worden in hoofdstuk 1 tot 3 achtereenvolgens de definitie van en het idee achter een fysisch model besproken, en worden de invloedsparameters voor sedimenttransport in rivieren met beweeglijke bodem via de aangegeven methodiek gecombineerd tot de schaalwetten van de gebruikelijke modeltypes.

  Met deze kennis wordt in hoofdstuk 4 geëvalueerd of analoge schaalcriteria in modellen met (korte) golven bruikbaar zijn en welke aanvullende parameters te beschouwen zijn bij het verschalen.

  Het laatste deel van de literatuurstudie behandelt de snelheidskarakteristieken in de grenslaag van een zuiver oscillerende stroming en de wijziging ervan door toevoeging van een unidirectionele stroming. Ook de ermee gerelateerde bodemschuifspanning, één van de belangrijkste parameters voor sedimenttransport, wordt bestudeerd.

  Het tweede deel omvat, naast een beschrijving van de proefopstelling, een overzicht van de uitgevoerde modelproeven. De resultaten, geresumeerd in een apart hoofdstuk, worden daarna kritisch besproken, zeker wat extrapolatie naar prototypesituaties betreft.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors