IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Krachten op deklaagelementen van een stortsteengolfbrekers
Roelants, J. (1993). Krachten op deklaagelementen van een stortsteengolfbrekers. Ir Thesis. Universiteit Gent. Afdeling Weg- & Waterbouwkunde: Gent. 91 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
  Forces; Numerical models; Physical models; Rubble mound breakwaters; Marine

Author  Top 
 • Roelants, J.

Abstract
  Deklaagelementen zijn onderworpen aan verschillende krachten. De voornaamste zijn de statische, quasi-statische en dynamische krachten.

  Algemeen kan men de studies van de structurele stabiliteit splitsen in twee verschillende types: de experimentele onderzoeken en de numerieke studies. In de meeste gevallen kan men bij modeltesten het gedetailleerd gedrag niet meten en dit wegens de moeilijkheden bij de instrumentatie. Vandaar dat numerieke modellen noodzakelijk zijn. Het numeriek model IBREAK werd opgesteld voor een impermeabel talud en de verkregen resultaten werden vergeleken met metingen. Men kwam tot relatief goede resultaten voor de snelheden en de parallelle kracht, die berekend werd met de formule van Morison. Het voorgestelde model voor de normaalkracht kon niet worden aanvaard.

  Het model PBREAK berekent de stroming op een permeabele golfbreker. Het onderstelt echter dat het vrije wateroppervlak samenvalt met het freatisch oppervlak van de onderlaag.

  Het model ODIFLOCS houdt wel rekening met het naijlen van het freatisch oppervlak.

  Er wordt in het laatste hoofdstuk vermeld hoe men de graad van de stootkrachten kan schatten door een equivalente golfhoogte te definiëren.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author