IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Hydraulische modelstudie van golfbrekers
Bogaerts, J.; Rzymski, J. (1997). Hydraulische modelstudie van golfbrekers. Thesis. Hogeschool Limburg. Departement Industriële Wetenschappen en Technologie: Limburg. 201 pp.

Thesis info:

Available in  Authors 
Document type: Dissertation

Keywords
  Breakwaters; Coast protection; Coastal erosion; Hydraulics; Model tests

Authors  Top 
 • Bogaerts, J.
 • Rzymski, J.

Abstract
  In dit eindwerk bestuderen we enkele vormen van golfbrekers ter verdediging van de Belgische oostkust ter hoogte van het strand van Knokke-Heist. De experimenten zijn een vervolg van het afstudeerwerk van Manu Coppens en Sylvie Verbanck voor het behalen van de academische graad van burgerlijk bouwkundig ingenieur aan de Universiteit van Gent.
  De experimenten werden op schaal in de golftank van het waterbouwkundig laboratorium te Borgerhout uitgevoerd.

  Vooraleer we de proeven beschrijven, verduidelijken we de noodzaak om de Belgische kust verder te beschermen. De erosie van zand is het probleem waartegen men zich moet verdedigen aan de Belgische kust. De verschillende vormen van erosie wordt dan ook beschreven.
  Verschijnselen waarmee rekening dient te worden gehouden bij het ontwerpen van kustverdedigingsvormen zoals refractie, reflectie, diffractie en shoaling worden eveneens uiteengezet.
  Golfbrekers zijn niet de enige middelen om de erosie tegen te gaan. Daarom zullen we ook andere kustverdedigingssystemen bespreken. Het zand van Mol ,dat dient als sediment voor het schaalmodel met beweegbare bodem, wordt onderzocht en vergeleken met het zand van Knokke-Heist.
  Na de beschrijving van de proeven zullen de resultaten met bijhorende grafieken, kaarten en meetwaarden besproken worden.

  Na het onderzoek kan dus een besluit geformuleerd worden over de onderzochte golfbrekerconfiguratie. Mits enige aanpassingen zullen ze misschien werkelijk worden uitgevoerd voor de kust van Knokke-Heist.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors