IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Hydraulische modelstudie van golfbrekers
Leyssens, P.; Verhuyzen, M. (1998). Hydraulische modelstudie van golfbrekers. MSc Thesis. Hogeschool Limburg. Departement Industriële Wetenschappen en Technologie: Limburg. 208 pp.

Thesis info:

Available in  Authors 
Document type: Dissertation

Keywords
  Breakwaters; Hydraulic models; Modelling

Authors  Top 
 • Leyssens, P.
 • Verhuyzen, M.

Abstract
  Het strand van Knokke-Heist gaat al gedurende verschillende decennia gebukt onder een alsmaar voortdurend erosieprobleem. Ondanks de ver doorgedreven kustbeveiligings- en infrastructuurwerken in deze kuststrook, zijn de tot nu toe aangevoerde oplossingen slechts van tijdelijke aard geweest. Niettegenstaande twee grote strandsuppleties in 1979 en 1986, en nog veel andere kustbeveiligingswerken, blijft Knokke-Heist last hebben van deze onophoudelijk voortdurende strandafslag. Er wordt dan ook ijverig gezocht naar een meer duurzame oplossing voor dit erosieprobleem.
  In dit eindwerk zullen we het gebruik van gebroken golfbrekers als kustverdediging gaan onderzoeken. De proeven werden op schaal uitgevoerd in het Waterbouwkundig Laboratorium van Borgerhout.
  Naast de beschrijving van deze proeven gaan we in dit eindwerk nog verder in op schaalmodellen en wat de voor- en nadelen hiervan zijn.
  Tevens zullen we een hoofdstuk wijden aan de principes van de dimensie-analyse en bespreken we de bruikbaarheid hiervan als analysetechniek. Verder geven we nog uitleg over de principes van gelijkvormigheid gevolgd door een introductie van de verschillende gelijkvormigheidscriteria die betrekking hebben op hydraulische modellen.
  Ook de modellen met beweegbare bodem worden nog in dit eindwerk behandeld. Tenslotte bespreken we nog de onderdelen van de golftank, de meetinstrumenten, de sturing van het model en het verloop van de proef.
  In het laatste hoofdstuk worden dan de resultaten van de proeven uiteengezet en de besluiten getrokken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors