IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Hydrodynamic interference in riser arrays of deep sea tension leg platforms
Bal, J.; Eelen, B. (1993). Hydrodynamic interference in riser arrays of deep sea tension leg platforms. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven. Departement Bouwkunde: Leuven. 91 + appendices, seperated volume (test results) pp.

Thesis info:
    Katholieke Universiteit Leuven; Departement Burgerlijke Bouwkunde (BWK), more

Available in  Authors 
Document type: Dissertation

Keyword
    Marine

Authors  Top 
  • Bal, J., more
  • Eelen, B.

Abstract
    Dit eindwerk onderzoekt de hydrodynamische interferentie binnen een groep van productiebuizen, deel uitmakend van zgn. tension leg platforms en bestemd voor de exploitatie van olievelden, gelegen in relatief diepe zeeën (1500-2000m). De te beschouwen werking op de buizen is hoofdzakelijk een uniforme stroming en de parameters die in het algemeen een rol spelen zijn stroomsnelheid, buizenconfiguratie. buizenvoorspanning en diepte. De opgave bestaat erin botsing tussen de buizen te kunnen voorspellen op basis van de kennis van voornoemde parameters. Dit probleem wordt juist zeer complex omwille van de slankheid van de buizen. Laboratoriumproeven werden uitgevoerd en besproken. aast enkele typische fenomenen kon vooral de complexiteit van bet probleem vastgesteld worden. Als theoretische uitloper van bet eindwerk werden een computer procedure (op basis van bestaande theorieën over interferentie van stijve cylinders) en een dimensionele analyse van het probleem uitgewerkt, hetgeen waarschijnlijk stof opleven voor verder onderzoek.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors