IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Evaluatie van de erosie-ontwikkeling langs de buitenhavendammen te Zeebrugge
De Saegher, G. (1998). Evaluatie van de erosie-ontwikkeling langs de buitenhavendammen te Zeebrugge. Ir Thesis. Universiteit Gent. Afdeling Weg- & Waterbouwkunde: Gent. iii, 109 + 1 folded map pp.

Thesis info:
  Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek, more

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
  Dams; Erosion; Sediment transport; ANE, Belgium, Brugge, Zeebrugge Harbour [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
 • De Saegher, G.

Abstract
  Het doel van dit afstudeerwerk is het evalueren van het verloop van de erosie-ontwikkeling langs de Buitenhavendammen te Zeebrugge.
  Na een situering van het probleem in een inleidend hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 op een theoretische wijze de formule van Bijker nader bestudeerd. Deze formule vormt nl. de basis voor het voorspellen van het sediment transport.
  In hoofdstuk 3 worden de verschillende invloedsfaktoren van het sediment transport besproken en wordt er aangetoond dat de formule van Bijker wel degelijk een goede voorspelling geeft van de erosie. Verder wordt in dit hoofdstuk het gevaar van de erosieput aan de bocht van de NW-dam bekeken. In hoofdstuk 4 volgt dan een algemene bespreking van het verloop van de erosieputten aan de hand van dwarsprofielen en op basis van de lodingskaarten van de periode 1992 - 1997.
  Een voorspelling van het sediment transport volgt in hoofdstuk 5.
  Hoofdstuk 6 wijst op de mogelijke gevolgen van de gewijzigde bodemsituatie en een samenvatting van de voornaamste besluiten is te vinden in hoofdstuk 7.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author