IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Slibtransportberekening in een dwarsraai in de Westerschelde
Swart, J.P. (1983). Slibtransportberekening in een dwarsraai in de Westerschelde. Notitie WWKZ, 83.V007. Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging: Vlissingen. 22 + bijlagen pp.
Part of: Nota WWKZ. Rijkswaterstaat. District Kust en Zee, more

Available in  Author 

Keywords
  Intertidal environment; Mathematical models; Sediment transport; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
 • Swart, J.P.

Abstract
  Om meer inzicht te krijgen in de fysische verschijnselen die het slibtransport bepalen, is in een dwarsraai in het vaarwater boven Bath een onderzoek naar de slibbeweging gedaan. Het slibtransport is volgens de ééndimensionale massabalansvergelijking benaderd. Aangezien het aantal meetpunten in de dwarsraai beperkt is,hebben de in deze nota gepresenteerde gegevens een indikatief karakter. De ontbinding van het transport in komponenten maakt het mogelijk de diverse invloeden die het transport bepalen te onderscheiden. De berekende gemiddelde transportkomponenten1 ) zijn; het totaal transport (18 kg/s), het advektief transport3) (32,8 kg/s) en het totale resttransport (-14,8 kg/s).
  Het totale resttransport (dispersie transport) is gesplitst in een horizontaal deel (-25 kg/s) en een vertikaal deel (10,2 kg/s) Uit deze resttransporten zijn vervolgens de effektieve2) dispersiecoëfficiënten berekend, waarbij is aangenomen, dat een gradiënt-type transport benadering toepasselijk is; de totale effektieve dispersiecoëfficiënt is dan -400 m2/s, de horizontale effektieve dispersiecoëfficiënt -670 m2/s en de vertikale effektieve dispersiecoëfficiënt 270 m2/s. De berekende effektieve dispersiecoëfficiënten hebben zowel een positieve als negatieve waarde. Deze negatieve waarden geven aan dat het transport zich tegen de gradiënt in beweegt.
  Men kan zich afvragen of de dispersiecoëfficiënten voor slib wel met een gradiënt-type beschrijving kunnen worden benaderd.
  De horizontale menging in de dwarsraai overheerst en is ca. 2 1/2 x zo groot als de vertikale menging.

  1) Aanname stroomrichting: eb = positief en vloed = negatief.
  2) Inklusief moleculaire en de turbulente diffusie.
  3) Advektief transport = advektief transport + niet locaal dispersief transport.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author