IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Overslag reducerende maatregelen voor zeedijken: beproeving van een specifiek dijkprofiel
Gysens, S. (2003). Overslag reducerende maatregelen voor zeedijken: beproeving van een specifiek dijkprofiel. Ir Thesis. Universiteit Gent. Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. 99 + appendices pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
  Coast defences; Dikes (embankments); Reduction; Wave overtopping; Wave tanks; ANE, Belgium, Oostende [Marine Regions]; Marine

Author  Top 

Abstract
  In onderhavig werkstuk wordt vooral onderzoek verricht naar golfovertopping van dijkstructuren. Door middel van een fysische golfgoot kan de overslag per tijdseenheid, of het overtoppingsdebiet, experimenteel bepaald worden. Een schaalmodel van de dijkstructuur wordt hierbij in de golfgoot ingebouwd.
  De gebruikte goot bevindt zich in de Afdeling Weg- en Waterbouwkunde van de Universiteit Gent.

  Een eerste deel beschrijft het toetsen van een klassieke dijkstructuur in de golfgoot aan de meest gangbare overtoppingswetten. In een tweede deel onderzoekt men enkele overslag reducerende maatregelen.

  Om de overslag te beperken dient men op de overtoppingsparameters eigen aan de dijkstructuur in te spelen. Het hier bestudeerde profiel is een dijk met “stilling wave basin”, een soort bassin waarin de golven hun energie verliezen, waardoor ze niet langer over de kruin van de dijk slaan. Het is de bedoeling de invloed van dit bassin op het overtoppingsdebiet te bepalen en vervolgens de klassieke overtoppingswetten aan te passen zodat zij ook bruikbaar worden voor deze constructie. Eveneens kan hiermee een reductiefactor voor de overslag worden afgeleid voor een dijk met het “stilling wave basin” t.o. v. een klassieke dijk.

  Het laatste deel beschouwt de situatie te Oostende. Er worden een aantal ingrepen op het bassin zelf uitgevoerd, met als doel een minimale overslag te bekomen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author