IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Studie van de golfenergiespectra langs de Belgische kust
Rousseff, S. (1982). Studie van de golfenergiespectra langs de Belgische kust. Ir Thesis. Rijksuniversiteit Gent. Faculteit der Toegepaste Wetenschappen: Gent. Vol. 1(142 p.); Vol.2 (209 p.) pp.

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
  Wave energy spectra; ANE, Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]; Marine

Author  Top 
 • Rousseff, S.

Abstract
  Bij de havenuitbreidingen te Zeebrugge ontstond de noodzaak tot kennis van de zeetoestand in de omliggende gebieden. Op een viertal locaties werd eind 1979 gestart met het opnemen van golfdiagrammen. Deze metingen welke verwerkt worden tot golfspectra staan ter onzer beschikking.

  Elk berekend spectrum wordt op basis van zijn vorm onderverdeeld in klassen. De metingen worden gegroepeerd per sector, dit is een samenbundeling van windrichtingen met als criterium het bodemprofiel volgens die windrichting.

  Gedurende de studie van de golf- en spectrumparameters blijkt het verband tussen de significante golfhoogte Hl/3 en de betrekking 4√mo rechtlijnig en universeel te zijn. Hetzelfde wordt waargenomen voor de relatie tussen de gemiddelde periode Tm en de karakteristieke periode T1.

  Andere betrekkingen zoals het verband tussen de piekperiode Tp en gemiddelde periode Tm, de spectrumpiekdensiteit Sp en de golfdiagramparameters Hl/3 en Tm, golfdiagramparameters en windkracht worden behandeld.

  We onderzoeken eveneens de wijziging tussen de spectra van twee boeien.

  Vier theoretische spectraformules, het I.S.S.C., het I.S.S.C.- JONSWAP, het GODA en ORIGINAL-JONSWAP, vergelijken we met de gemeten. De eerste twee geven in sommige gevallen aanzienlijke afwijkingen; de beide andere vertonen een zeer sterke gelijkenis, de peak enchancement factor γ kan echter niet uitgedrukt worden als functie van beide andere parameters Hs en Tl.

  Een laatste deeltje behandelt lange toekomstvoorspellingen. De Weibull-distributie geeft minder goede resultaten voor een beperkte fetch en waterdiepte.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author