IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Berekeningen aangaande een getijde beweging in de Schelde
Verachtert, M. (1975). Berekeningen aangaande een getijde beweging in de Schelde. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. verschillende paginering pp.

Thesis info:
  Katholieke Universiteit Leuven; Departement Burgerlijke Bouwkunde (BWK), more

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
  Equations; Hydraulics; Tidal motion; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Author  Top 
 • Verachtert, M.

Abstract
  Na een korte uiteenzetting over het getijdeverschijnsel in zeeën en rivieren, worden in het tweede hoofdstuk de vergelijkingen van de hydraulika (de bewegings- en de kontinuïteitsvergelijking), voor het ééndimensionaal gedeelte, afgeleid. Voor het tweedimensionaal gedeelte worden ze enkel vermeld. Volgens de werkwijze van eindige aangroeiingen geven we op het einde van dit hoofdstuk de vijf vergelijkingen weer (drie voor het tweedimensionale deel en twee voor het ééndimensionaal gedeelte). Het differentieschema wordt eveneens vermeld. Uit die vergelijkingen halen we de snelheden en de waterhoogten, de vergelijkingen staan in de expliciete vorm uitgedrukt.

  Het volgend hoofdstuk (derde) behandelt de methode gevolgd door de heren ir.G.Claeys en ir.H.Holsters. Deze heren hebben een zeer elegante methode ontwikkeld voor het berekenen van de getijden in de Schelde. Deze methode, die mooi het onderscheid maakt tussen droge en natte punten, wordt op het einde van dit hoofdstuk in fortran-notaties omgezet.

  Hoofdstuk vier test dan op een proefkanaal, met rechthoekige doorsnede, deze methode. Tevens wordt de koppeling tussen het één- en het tweedimensionale deel nagegaan.

  In het vijfde hoofdstuk worden al de gegevens, nodig om de berekeningen in de Schelde te doen, verzameld.

  Het was voor mij onmogelijk om de berekeningen in de Schelde zelf uit te voeren. Het is voor één persoon te veel werk zulk een eindwerk (de Schelde inbegrepen) tot een goed einde te brengen.

  Het doel van het eindwerk is: nagaan of de methode Claeys-Holsters toepasbaar is, gebruik makend van matrices. We zullen daarom die methode testen in een proefkanaal. De verzameling van al de gegevens betreffende de Schelde, laat toe het eindwerk verder te zetten zonder nog veel zoek- en vraagwerk te moeten verrichten.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author