IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Kustverdediging voor de Belgische kust: basisprincipes
Coppens, M. (1996). Kustverdediging voor de Belgische kust: basisprincipes. Ir Thesis. Universiteit Gent: Gent. 101 pp.

Thesis info:

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
    Breakwaters; Coast defences; Laboratory research; Physical models; ANE, Belgium, Belgian Coast [Marine Regions]

Author  Top 
  • Coppens, M.

Abstract
    In hoofdstuk 1 wordt een situatieschets gegeven van de toestand waarin de Belgische oostkust verkeert. Tevens worden er de verschillende kustverdedigingsvormen in samengevat en krijgen we een overzicht van de parameters waarmee rekening moet worden houden. Hoofdstuk 2 beschrijft de proefopstelling in het Waterbouwkundig Laboratorium van Borgerhout. De sturing en de meting in het fysisch schaalmodel staan beschreven in hoofdstuk 3. De basisprincipes en -gegevens voor de proeven vinden we terug in hoofdstuk 4. Tevens staan daar ook de referentieproeven in beschreven. Hoofdstuk 5 behandelt alle proeven met rechte golfbrekers. Terwijl de proeven met de gebroken golfbrekers in hoofdstuk 6 worden besproken. Een vergelijkend overzicht en de uiteindelijke conclusies staan beschreven in hoofdstuk 7.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author