IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Wiskundige formulering van oevereffecten voor scheepsmanoeuvreersimulatie
Delefortrie, G.; Hermans, P. (2001). Wiskundige formulering van oevereffecten voor scheepsmanoeuvreersimulatie. Ir Thesis. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek: Gent. Vol.1: tekst (X, 209); Vol. 2: fig. (271) pp.

Thesis info:
  Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Maritieme Techniek, more

Available in  Authors 
Document type: Dissertation

Keywords
  Mathematical models; Ship maneuvering; Simulation
Author keywords
  Bank effects; Oevereffecten

Authors  Top 
 • Delefortrie, G., more
 • Hermans, P.

Abstract
  Een schip dat niet volgens de as van een kanaal vaart is onderhevig aan interactie met de oevers. Deze interactie wordt algemeen oevereffecten genoemd. Klassiek zorgden deze krachtwerkingen voor een aanzuiging van het schip naar de oever toe. In vele gevallen is ook afstoting vastgesteld. Door de schaalvergroting van de laatste jaren zijn de krachtwerkingen toegenomen en dienen de effecten nader bestudeerd en gemodelleerd te worden.
  In hoofdstuk 1 wordt het oeververschijnsel verklaard. Vele factoren blijken een rol te spelen in dit complex verschijnsel. Om een beter inzicht te krijgen in oevereffecten zijn door verscheidene instanties, zoals het Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek te Borgerhout, modelproeven verricht. Deze worden nader beschreven in hoofdstuk 2. Aan de hand van de analyse van de proefresultaten kan een beeld geschetst worden van de belangrijke parameters. In hoofdstuk 3 worden deze parameters nader besproken, evenals de fysische oorzaken. Zich baserend op die besprekingen kan dan overgegaan worden tot het opstellen van een wiskundig model in hoofdstuk 4. Dit wiskundig model kan niet in alle gevallen de werkelijkheid weergeven door de aanwezigheid van overgangsverschijnselen en andere niet-stationaire effecten, waarop nader ingegaan wordt in hoofdstuk 5. Alle resultaten worden tenslotte op een rijtje gezet in hoofdstuk 6.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors