IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Hydrologisch jaarboek 2004
Hydrologisch Informatiecentrum (2005). Hydrologisch jaarboek 2004. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 144 pp.

Available in  Author | Dataset 
Document type: Annual report

Keywords
  Flow rate; Hydrometry; Inland waters; Inland waterways; Monitoring stations; Water levels; Belgium, Flanders [Marine Regions]; Brackish water; Fresh water

Author  Top | Dataset 
 • Hydrologisch Informatiecentrum, more

Abstract
  Het "Hydrologisch Jaarboek HIC - 2004" bevat de waterstanden en, wanneer debietbepalingen gebeuren, de afvoergegevens in de hydrometrische stations zoals opgenomen in de lijst van de gepubliceerde hydrometrische stations (blz. 5).
  De gegevens zijn samengebracht in jaaroverzichten met gemiddelde etmaal-, maand- en jaarwaarden.

  Naast deze gegevens vindt men voor ieder station eveneens bijkomende interessante hydrologische kenmerken.

  Van vrijwel alle stations worden de gemiddelde uurlijkse waterstanden en debieten in de databank van het Hydrologisch InformatieCentrum bewaard.

  Deze waarden zijn niet opgenomen in dit jaarboek om redenen van goed overzicht, maar kunnen steeds op verzoek verstrekt worden in de vorm van een tekstbestand, dat makkelijk in een Excel-rekenblad ingelezen kan worden.

  De waterstand- en eventueel debietgegevens van een aantal andere hydrometrische stations, die beheerd worden door het Hydrologisch InformatieCentrum, maar niet gepubliceerd zijn in dit jaarboek, zijn eveneens op verzoek te bekomen.

  Dit geldt ook voor alle bijkomende inlichtingen.


Dataset
 • WL water levels Zeeschelde, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author | Dataset