IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

Golfenergie op het Belgisch Continentaal Plat: droom of werkelijkheid? Analyse van het golfklimaat
Mertens, T. (2005). Golfenergie op het Belgisch Continentaal Plat: droom of werkelijkheid? Analyse van het golfklimaat. Ir Thesis. Universiteit Gent. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. 103 pp.

Thesis info:
    Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek, more

Available in  Author 
Document type: Dissertation

Keywords
    Wave climate; Wave energy; ANE, Belgium, Belgian Continental Shelf (BCS) [Marine Regions]; Marine

Author  Top 

Abstract
    In het kader van dit eindwerk wordt de haalbaarheid van golfenergie-exploitatie op het Belgisch Continentaal Plat (BCP) achterhaald. Hierbij worden geschikte energieconvertoren door Griet De Backer besproken, terwijl de analyse van het golfklimaat als hoofddoel van deze scriptie voorop wordt gesteld.
    Rekening houdend met de verschillende gebruiksfuncties die het Belgisch Continentaal Plat biedt, dient een selectie van mogelijke exploitatiesites te gebeuren. Het onderzoek wordt hier beperkt tot vijf toelaatbare zones. Vervolgens wordt een verband opgesteld tussen opgemeten golfparameters in diep water en ongekende gegevens in ondiepe kustzones. Er wordt hierbij dankbaar gebruik gemaakt van een numerieke golfdatabank opgesteld door het WLH, die dankzij transformaties met bet golfvoortplantingsmodel SWAN de informatie van één welgekozen boei op diep water overbrengt naar fictieve boeien over het ganse BCP. De opgemeten golfparameters te Westhinder worden hierbij representatief geacht. Dit eindwerk concentreert zich op de relatie tussen significante golfhoogtes en golfrichtingen. Verdere berekeningen berusten op aannames voor de overige golfparameters. Het opgestelde verband laat toe om spectra van Westhinder te vertalen naar de gekozen uitvoerlocaties. Zo kan voor elke site een tabel worden opgesteld die het procentueel voorkomen van elke significante golfhoogte geeft per golfrichting. Met deze informatie wordt aansluitend de gemiddelde energie-inhoud van elke site achterhaald. In diep water is meer golfenergie voorradig dan in kustzones, maar wordt de aanleg moeilijker en duurder. Griet De Backer koppelt vervolgens geschikte convertoren aan het berekende golfklimaat: herschalingen van de Wave Dragon, de Pelamis en de Archimedes Wave Swing blijken toepasbaar. Tot slot wordt een vereenvoudigde kostcalculatie uitgevoerd, waaruit kan besloten worden dat de gemiddelde productiekost van elektriciteit uit golfenergie het tienvoudige van grijze stroom bedraagt en momenteel dus niet rendabel is.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author