Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
report an error in this recordbasket (0): add | show Printer-friendly version

Aandeel openbaar vervoer in dagtoerisme naar de kust
Monballyu, M. (2005). Aandeel openbaar vervoer in dagtoerisme naar de kust, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 12-13
In: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden: Oostende. 78 pp., more

Available in Authors 
    VLIZ: Open Repository 97953 [ OMA ]

Keywords
    Indicators; Tourism; Belgium, Belgian Coast [gazetteer]

Authors  Top 
  • Monballyu, M.
  • Gobin, L., revisor

 Top | Authors