IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Printer-friendly version

one publication added to basket [98303]
Maritieme activiteiten aan de zuidkust van Finland 500-1550 AD. Nederzettingsgeschiedenis belicht vanuit de archeologie, het onderzoek van de geschreven bronnen, de biologie en de geologie = Maritime activities on the southern coast of Finland 500-1550 AD. Settlement history from the viewpoint of archaeology, history, biology and geology
Alenius, T.; Haggrén, G.; Jansson, H.; Miettinen, A. (2006). Maritieme activiteiten aan de zuidkust van Finland 500-1550 AD. Nederzettingsgeschiedenis belicht vanuit de archeologie, het onderzoek van de geschreven bronnen, de biologie en de geologie = Maritime activities on the southern coast of Finland 500-1550 AD. Settlement history from the viewpoint of archaeology, history, biology and geology, in: Pieters, M. et al. (Ed.) Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond de Noordzee in de Middeleeuwen en later. 1: Bijdragen van het Colloquium in Oostende-Raversijde, Provinciaal Museum Walraversijde, België, 21-23 nobember 2003 = Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later. 1: Papers from the Colloquium at Oostende-Raversijde, Provincial Museum Walraversijde, Belgium, 21-23 November 2003. Archeologie in Vlaanderen Monografie, 6: pp. 207-213
In: Pieters, M. et al. (Ed.) (2006). Visserij, handel en piraterij: vissers en vissersnederzettingen in en rond de Noordzee in de Middeleeuwen en later. 1: Bijdragen van het Colloquium in Oostende-Raversijde, Provinciaal Museum Walraversijde, België, 21-23 nobember 2003 = Fishery, trade and piracy: fishermen and fishermen's settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later. 1: Papers from the Colloquium at Oostende-Raversijde, Provincial Museum Walraversijde, Belgium, 21-23 November 2003. Archeologie in Vlaanderen Monografie, 6. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. 219 pp., more
In: Archeologie in Vlaanderen Monografie. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Brussel. ISSN 1370-5768, more

Available in  Authors 
    VLIZ: Proceedings A [98361]
Document type: Conference paper

Keywords

Authors  Top 
  • Alenius, T.
  • Haggrén, G.
  • Jansson, H.
  • Miettinen, A.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors