IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Printer-friendly version

De Schelde natuurlijk! Visie op een duurzaam en natuurlijk Schelde-estuarium
Denneman, B.; Weiler, P.; Symens, P.; Klap, V.A.; Van Gils, W.; Smeele, Q.; Bouma, H.; Hemminga, M. (2004). De Schelde natuurlijk! Visie op een duurzaam en natuurlijk Schelde-estuarium. WWF Vlaanderen: Brussel. 48 pp.

Available in  Authors 
    VLIZ: Open Repository 98703 [ OMA ]

Keywords

Authors  Top 
  • Van Gils, W.
  • Smeele, Q.
  • Bouma, H.
  • Hemminga, M., more

Abstract
    Dit document bevat de collectieve visie van zeven Vlaamse en Nederlandse natuur- en milieuorganisaties op de toekomst van het Schelde-estuarium.Het eerste deel van dit document beschrijft de unieke natuurwaarden van het Schelde-estuarium en hoe ze door menselijke activiteiten beïnvloed worden. Het formuleert randvoorwaarden voor de toekomstige ontwikkeling van menselijke activiteiten in het Scheldeestuarium.Deze beleidsvisie heeft niet alleen oog voor een natuurlijke Schelde, maar integreert in haar plaatje ook veiligheid tegen overstromingen, scheepvaart, visserij en recreatie. Een multifunctionele Schelde is dus het uitgangspunt.Het tweede deel bestaat uit 10 concrete stappen voor een duurzaam en natuurlijk Schelde-estuarium. Deze 10 stappen passen in een beleid dat de Schelde waardeert als een uniek, multifunctioneel water- en ecosysteem.Deze concrete stappen maken werk van natuur in een duurzaam Schelde-estuarium, waar wonen, werken, recreatie en toerisme nu maar ook op lange termijn (nog) kan.De 10 concrete stappen hebben niet de pretentie van een totaalpakket voor het herstel van estuariene natuur. Maar ze duiden de richting voor een duurzame en evenwichtige toekomst van dit unieke leefgebied….

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors