IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Ganzen
Devos, K.; Leysen, K. (Ed.) (2005). Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage). Natuurpunt: Mechelen. 183 pp.
Part of: Natuur.Oriolus. Natuurpunt Antwerpen Noord: Turnhout. ISSN 1379-8863, more
Peer reviewed article  

Available in  Authors 
 • VLIZ: Aves AVE.57 [100082]
 • VLIZ: Open Repository 339169

Keyword
  Marine

Authors  Top 
 • Devos, K., editor, more
 • Leysen, K., editor

Content
 • Devos, K.; Kuijken, E.; Verscheure, C.; Meire, P.; Benoy, L.; De Smet, W.; Gabriëls, J. (2005). Overwinterende wilde ganzen in Vlaanderen, 1990/91 - 2003/2004, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 4-20, more
 • Kuijken, E.; Verscheure, C.; Meire, P. (2005). Ganzen in de Oostkustpolders: 45 jaar evolutie van aantallen en verspreiding, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 21-42, more
 • Devos, K. (2005). Overwinterende ganzen in de Ijzervallei: aantallen, verspreiding en trends, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 43-54, more
 • De Smet, W. (2005). Overwinterende wilde ganzen in Noord Oost-Vlaanderen, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 55-60, more
 • Benoy, L.; Maebe, J.; Claus, K. (2005). Overwinterende ganzen in het Beneden-Zeescheldegebied, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 61-68, more
 • Gabriëls, J. (2005). Overwinterende ganzen in de Maasvallei, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 69-75, more
 • De Smet, G. (2005). Status en herkomst van zeldzame ganzen in België, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 76-89, more
 • Anselin, A.; Devos, K. (2005). Wintertellingen van verwilderde ganzen in Vlaanderen, met bijzondere aandacht voor de Canadese gans Branta canadensis, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 90-102, more
 • Devos, K.; Vermeersch, G.; Anselin, A.; Kuijken, E.; De Scheemaeker, F.; Gabriëls, J.; Hamelinck, W. (2005). Verspreiding en populatie-ontwikkeling van broedende grauwe ganzen Anser anser in Vlaanderen, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 104-110, more
 • Anselin, A.; Vermeersch, G. (2005). De status van broedende verwilderde ganzen in Vlaanderen, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 111-120, more
 • Courtens, W.; Vantieghem, S.; Kuijken, E. (2005). De Oostkustpolders, een gedekte tafel voor overwinterende ganzen?, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 122-130, more
 • Spanhove, T. (2005). Terreingebruik van de grauwe gans Anser anser in de Zeebrugse achterhaven, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 131-134, more
 • Kuijken, E.; Verscheure, C. (2005). Kolganzen Anser albifrons en kleine rietganzen Anser brachyrhynchus met nekringen: nieuwe inzichten in de regionale verspreidingsdynamiek, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 136-144, more
 • Verscheure, C.; Kuijken, E. (2005). Hoe honkvast zijn onze grauwe ganzen Anser anser? Resultaten van een project met nekringen in de Oostkustpolders, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 145-151, more
 • Cooleman, S.; Anselin, A.; Beck, O.; Kuijken, E.; Lens, L. (2005). Verplaatsingen en mortaliteit van Canadese ganzen Branta canadensis in Vlaanderen, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 152-160, more
 • Van der Jeugd, H. (2005). Brandganzen Branta leucopsis volop in beweging!, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 161-164, more
 • Beck, O.; Anselin, A. (2005). Beheer van verwilderde ganzenpopulaties in Vlaanderen, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 166-169, more
 • Kuijken, E. (2005). Bescherming van wilde ganzenpopulaties in Vlaanderen: verleden, heden en toekomst, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 170-176, more
 • Belis, W. (2005). Sprokkels uit de literatuur, aflevering 16, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 171-181, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors