Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
report an error in this recordbasket (1): add | show Printer-friendly version

one publication added to basket [197888]
Milieueffecten van de havens & scheepvaart. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
(2010). Milieueffecten van de havens & scheepvaart. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 203. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp.
Part of: VLIZ Information Sheets. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, more
www.scheldemonitor.org/indicatoren.php

Available in Datasets 
  VLIZ: Open Repository 213285 [ OMA ]

Project Top | Datasets 
 • Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary, more

Datasets (9)
 • Algemene modale verdeling van het goederentransport in de achterlandverbindingen van en naar de haven van Gent (2004)., more
 • Ontwikkeling in de jaarlijkse SO2-emissie van de scheepvaart van, naar en in de Vlaamse Scheldehavens Antwerpen en Gent (1990-2008)., more
 • Ontwikkeling in de jaarlijkse SO2-emissie van de scheepvaart van, naar en in de Zeeuwse havens (1994-2008)., more
 • Ontwikkeling in de jaarlijkse uitstoot van CO2 door de scheepvaart van, naar en in GHA en Havenbedrijf Gent 1990-2008., more
 • Ontwikkeling in de jaarlijkse uitstoot van CO2 door de scheepvaart van, naar en in ZSP (1994-2008)., more
 • Ontwikkeling in de jaarlijkse uitstoot van NOx door de scheepvaart van, naar en in GHA en Havenbedrijf Gent (1990-2008)., more
 • Ontwikkeling in de jaarlijkse uitstoot van NOx door de scheepvaart van, naar en in ZSP 1994-2008., more
 • Ontwikkeling in de modale verdeling van de netwerkbelasting, Haven van Antwerpen., more
 • Verhouding van weg, spoor en binnenvaart in de algemene modale verdeling van het goederentransport in de achterlandverbindingen van en naar het Havenbedrijf Terneuzen (2005)., more

 Top | Datasets