Flanders Marine Institute

Platform for marine research

In:

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
report an error in this recordbasket (1): add | show Printer-friendly version

one publication added to basket [198253]
Behoud van morfologie en dynamiek. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
[ from reference ] [ from reference ] [ from reference ] [ from reference ] [ from reference ] [ from reference ] [ from reference ] [ from reference ] [ from reference ] [ cover of publication ]
(2010). Behoud van morfologie en dynamiek. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 207. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 pp.
Part of: VLIZ Information Sheets. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, more
www.scheldemonitor.org/indicatoren.php

Available in Datasets 
  VLIZ: Open Repository 213774 [ OMA ]

Project Top | Datasets 
 • Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary, more

Datasets (9)
 • 10-jaarlijkse gemiddelde getijasymmetrie voor de periode 1880-2000 (Westerschelde-Zeeschelde)., more
 • Ecotopenkaart Westerschelde (2004)., more
 • Ecotopenkaart Zeeschelde (gebied Haven van Antwerpen, 2004)., more
 • Ontwikkeling in de arealen van de vereenvoudigde of globale ecotopen in de Westerschelde., more
 • Ontwikkeling in de oppervlakte van de ecotopen in de Zeeschelde (exclusief Tijarm en zijrivieren)., more
 • Ontwikkeling in de oppervlakte van de voornaamste ecotopen in het Schelde-estuarium (Westerschelde en Beneden-Zeeschelde)., more
 • Ontwikkeling in het totaal aantal platen van de plaatcomplexen in de Westerschelde en de oppervlakte/omtrek verhouding van alle plaatcomplexen in de Westerschelde samen., more
 • Oppervlakte plaat, ondiep water en geul in macrocel 5., more
 • Verandering van de kantelindex per macrocel van de Westerschelde., more

 Top | Datasets