IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Printer-friendly version

one publication added to basket [198253]
Behoud van morfologie en dynamiek. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie
(2010). Behoud van morfologie en dynamiek. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 207. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 pp.
Part of: VLIZ Information Sheets. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, more
Cover

Available in  Datasets 

Project Top | Datasets 
  • Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary, more

Datasets (9)
  • 10-jaarlijkse gemiddelde getijasymmetrie voor de periode 1880-2000 (Westerschelde-Zeeschelde), more
  • Ecotopenkaart Westerschelde (2004), more
  • Ecotopenkaart Zeeschelde (gebied Haven van Antwerpen, 2004), more
  • Ontwikkeling in de arealen van de vereenvoudigde of globale ecotopen in de Westerschelde, more
  • Ontwikkeling in de oppervlakte van de ecotopen in de Zeeschelde (exclusief Tijarm en zijrivieren), more
  • Ontwikkeling in de oppervlakte van de voornaamste ecotopen in het Schelde-estuarium (Westerschelde en Beneden-Zeeschelde), more
  • Ontwikkeling in het totaal aantal platen van de plaatcomplexen in de Westerschelde en de oppervlakte/omtrek verhouding van alle plaatcomplexen in de Westerschelde samen, more
  • Oppervlakte plaat, ondiep water en geul in macrocel 5, more
  • Verandering van de kantelindex per macrocel van de Westerschelde, more

Pictures Top | Datasets