De toekomst van de zeewetenschappen, gezien door de bril van internationale top-experten!

Messages on the future of ocean science from all over the world!

Naar aanleiding van de viering 10 jaar Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ),
werd aan internationale top-experten in de mariene wetenschappen gevraagd
hoe zij de toekomst en relevantie van de oceanologie zien en hoe een kleine regio
als Vlaanderen hier - volgens hen - een rol in kan spelen.
De interviews kunnen beluisterd worden door te klikken op de enveloppes
op de wereldkaart ("World map" in bovenstaand menu) of op "All interviews".


At the occasion of the 10th anniversary of the Flanders' Marine Institute (VLIZ),
various top-experts in marine science have been asked how they see the future and relevance of oceanology
and how a small region like Flanders can contribute.
Click on the world map (and the envelopes) or on "all interviews" to listen to their views.