CONTACT

STUDIEDAG: VISSEN IN HET VERLEDEN
EEN MULTIDISCIPLINAIRE KIJK OP DE GESCHIEDENIS VAN DE BELGISCHE ZEEVISSERIJOostende, InnovOcean site (ingang pakhuis 61), 29 november 2013

Sessies

Kustvisserij: In deze sessie overlopen verschillende sprekers aspecten in het gevoerde beleid en de gevolgen ervan op de ontwikkeling van de kustvisserij in Vlaanderen/België. Denk dan aan de sociaaleconomische beleidsvoering, subsidies, technische visserijmaatregelen en beschermingsmaatregelen voor de visbestanden, etc. Ging dat er vroeger anders aan toe dan nu het geval is? Ook komen het algemeen historische en socio-economische verhaal van onze kustvisserij aan bod (sessie 1).

Desnerck (1974, fig. 120) 'De cierk': Zo noemden Oostendenaars hun eerste vismijn uit 1879. Op de open binnenplaats van het cirkelvormige gebouw werd de vis verhandeld en was het een drukte van jewelste. Deze sfeer willen we op onze studiedag benaderen met de interactieve sessie ‘De cierk’, waarin we een 10-tal korte voordrachten plannen van maximaal 5 minuten. Sprekers kunnen aan de hand van voorwerpen, beelden of citaten, boeiende en in de vergetelheid geraakte verhalen uit de geschiedenis van de (kust)visserij aanbrengen en toelichting verwelkomen van de andere deelnemers. Vooraf inschrijven is wel noodzakelijk (sessie 2).
Wat weet je over de ... garnaal ? De garnaal is een soort die typisch met de kustvisserij geassocieerd wordt. Wat weten we over de biologie, de visserijtechnieken, de bestanden en het beheer ervan? En in welke mate evolueerden de bewaring en verwerking van garnaal, het belang ervan in de lokale gastronomie, de strandvisserij (te voet en met paarden), etc. in onze contreien doorheen de voorbije eeuwen (sessie 3).

Website developed by VLIZ - contact webmaster