CONTACT


SPREKERS

tim
Dr Tim Acott

Dr. Tim Acott is docent Milieugeografie aan de Universiteit van Greenwich (UK). Momenteel is hij de hoofdonderzoeker van een door INTERREG IVA gefinancierd project  genaamd Geografie van de Kustvisserij en Duurzaamheid (GIFS). Tim Acott was eerder al onderzoeker in een door INTERREG IVA gefinancierd project, CHARM III (Channel Integrated Approach for Marine Resource Management). Hij werkte mee aan meerdere sociaal-wetenschappelijke onderzoeksprojecten, gaande van milieu-ethiek, milieubeheer tot duurzaam toerisme. Onlangs richtte zijn onderzoek zich op het beter begrijpen van het sociale en culturele belang van de zeevisserij.

 

marnix
Dr. Marnix Pieters

 

Dr. Marnix Pieters is maritiem archeoloog en bodemkundige. Hij was de drijvende kracht achter de opgravingen en de studie van het laatmiddeleeuwse vissersdorp 'Walraversijde' (1992-2005). Zijn doctoraat handelde dan ook over de aspecten van de materiële leefwereld in een laatmiddeleeuws vissersmilieu in het zuidelijk Noordzeegebied; een bijdrage tot de middeleeuwse rurale archeologie, inzonderheid naar aanleiding van de opgravingen te Raversijde.

Sinds 2012 is hij directeur van het Agentschap Onroerend Erfgoed (aOE). Een belangrijk deel van zijn activiteiten bestaat uit beheer en onderzoek van het maritieme erfgoed in de Noordzee. Sinds begin 2013 participeert het agentschap Onroerend Erfgoed in een meerjarig (2013-2016) project  ‘Archeologisch erfgoed in de Noordzee'. Dit multidisciplinaire project wil de weg effenen voor een duurzaam beheer in België en het ontwikkelen van een efficiënte evaluatiemethode.

 


Willy Versluys

 

Reder Willy Versluys is sinds 1979 actief in de zeevisserij. Hij bekleedt meerdere functies in de visserijwereld, zo is hij o. a. algemeen secretaris van de Vlaamse Visserij Vereniging en startte het “Purus” garnaal project op dat van de ongepelde garnaal een heus streekproduct wilt maken. Ook is hij lid van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en voorzitter van het “Belgica genootschap”, een project over de berging en de geschiedenis van de “Belgica”.

Als reder heeft hij meerdere vissersschepen in bezit. Hij was reder van de laatste IJslandvaarder ‘Amandine’, nu museumschip te Oostende. Zijn schip de Crangon, één van de laatste houten garnaalvissersvaartuigen werd erkend als eerste varend maritiem erfgoed en wordt momenteel ingezet als toeristisch vaartuig. Sinds 2012 is hij van start gegaan met het opstarten van visserijprojecten in Angola.