Carolus Allard (1648-1709) | Historische Kaarten Kustzone

Naam: Carel Allard/Allardt / Carolus Allard

Geboortedatum - sterfdatum: 1648 (Amsterdam) - ca. 1709 (Amsterdam)

Levensloop: Carel Allard werd in 1648 geboren als zoon van de Amsterdamse graveur en uitgever Huych (Hugo) Allard en Maria de Goyer. Allard trouwde op 14 juli 1673 met zijn eerste vrouw Lucia van Dorselaer. Na haar dood hertrouwde hij op 9 juli 1683 met Cornelia van Buren. Uit zijn eerste huwelijk ontsproten twee zonen: Abraham en Hugo. Beiden traden later in de voetsporen van hun vader en werden uitgever.

Belang voor de geografie: Carel Allard gaf verscheidene kaarten en atlassen uit, zoals de Atlas Minor (1696), Atlas Major (1705) en Magnum Theatrum Belli (1700-1702). Hij gebruikte echter veelal kaarten van andere cartografen zoals Johannes Janssonius en Frederick de Wit. Dit maakte zijn werk weinig origineel en zorgde ervoor dat Allard bij de Staten van Holland vruchteloos aandrong op een privilege (of patent) voor verschillende werken. Uiteindelijk zou hij toch een privilege verkrijgen op een aantal originele, goed gemaakte en decoratieve kaarten uit de periode 1680 tot 1700.

Meer lezen: