IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
Print deze pagina

Congres Water en Klimaatverandering

[ meld een fout in dit record ]

  Evenement-type: Conferentie/Workshop
  Periode: 2008-10-14 - 2008-10-15
  Locatie: Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, België
  Contact:

  Geografische term: ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
  Thesaurustermen: Klimaatveranderingen; Waterbeheer
 Deelnemers | Publicatie | URL 

Instituten (9)  Top | Publicatie | URL 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer, sponsor
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), meer, partner
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), meer, partner
 • Antwerpse Waterwerken, meer, partner
 • De Watergroep (VMW), meer, partner
 • Vlaamse overheid, meer, sponsor
 • European Commission (EC), meer, sponsor
 • Agence de l'Eau, meer, partner
 • Internationale Scheldecommissie (ISC), meer, partner

Publicatie  Top | Deelnemers | URL 
 • (2008). Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 1 file pp., meer

URL  Top | Deelnemers | Publicatie 

Beschrijving:
  In het kader van de ‘2ième Quinzaine Française Antwerpen’, ingericht door de Ambassade van Frankrijk in België met de bedoeling partnerships op te zetten tussen Vlaanderen en Frankrijk, wordt een conferentie over het thema ‘water en klimaatverandering’ gezamenlijk door Franse en Vlaamse autoriteiten georganiseerd. Deze multidisciplinaire conferentie heeft als doel wetenschappers, institutionele gezagsdragers en economische actoren samen te brengen om ervaringen uit te wisselen die onder meer opgedaan zijn binnen de Internationale Scheldecommissie. Dit om een grensoverschrijdende afstemming rond integraal waterbeheer te stimuleren met het oog op een duurzame ontwikkeling en een adaptatie aan klimaatverandering. Hoewel we vertrekken van het concrete voorbeeld van het Scheldebekken, zal tevens een kader aangereikt worden voor het uitwisselen van ervaringen tussen stroomgebieden. Heel specifiek zal ook de toepasbaarheid van kennis, ervaringen, technologieën en innovaties in een Noord-Zuid context worden geanalyseerd.

  Concreet zal het programma ingaan op volgende thema’s:

  • Mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen op het watersysteem van het Scheldebekken en de impact hiervan op mens en natuur.
  • Het geven van een up-to-date overzicht van lopende acties op nationaal, intergouvernementeel en Europees vlak met betrekking tot veranderingen in het watersysteem in het algemeen en ecosystemen in het bijzonder.
  • Bedrijfswereld en wetenschappers de kans geven om nieuwe inzichten en technologieën betreffende waterbeheer voor te stellen die kunnen bijdragen tot de adaptatie aan de klimaatverandering.
  • Wetenschappers en betrokken overheden toelaten om samenwerkingen in het domein op te starten.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Deelnemers | Publicatie | URL