IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Getijtafels Vlaamse kust [Tide predictions Flemish coast.]
Citatie
IVA MDK - afdeling Kust - Meetnet Vlaamse Banken- getij
Contact: Vlaamse Hydrografie (MOW), meer

Beschikbaarheid: CC0 Voor zover mogelijk onder de wet, heeft de persoon, die CC0 toegekend heeft aan deze dataset, afstand gedaan van alle auteurs- en aanverwante rechten.

Beschrijving
Kennis van het tijdstip van hoog- en laagwater is van levensbelang voor de scheepvaart, die moet afrekenen met ondiepten en zandbanken. De Vlaamse Hydrografie bepaalt de waterstanden in de getijmeetposten in Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. Uit analyse van langdurige metingen worden getijvoorspellingen berekend.De getijtafels bevatten alle waterstanden voor het lopende jaar in Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge,Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam.De getijgegevens voor Vlissingen worden aangeleverd door Rijkswaterstaat Nederland. De getijgegevens voor Prosperpolder, Antwerpen en Wintam worden aangeleverd door het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout.

Scope
Kernwoorden:
Astronomische getijden, Eb, Hoogwaterstanden, Oceanografische geografische kenmerken, ANE, België, Belgische kust

Geografische spreiding
ANE, België, Belgische kust [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Dagelijks

Parameter

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust; Vlaamse Hydrografie, meerdata creatordata eigenaardata beheerder

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
Meetnet Vlaamse Banken, meer

Data type: Data
Data oorsprong: Sensor platform
Metadatarecord aangemaakt: 2015-10-30
Informatie laatst gewijzigd: 2015-10-30
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid