IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

dr. De Wachter, Bart

Instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset 
  County Administration of Jämtland; Environment & Fisheries Department; Environmental Objectives Unit, meer
  Contact op het instituut:
  Tel.: +46-(0)63-14 62 63
  E-mail:
 

Projecten (13)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Afweging van de menselijke activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (BALANS), meer
 • Bepalen en opvolgen van de duurzaamheid van de kust - 2de fase- detaillering van een set van duurzaamheidsindicatoren en uitwerken van data, meer
 • Cluster Duurzaam beheer van de Noordzee, meer
 • Emissies van CO2, SO2 en NOx van schepen, meer
 • Latvia: development of a legislation for the protection of the marine environment in Latvia and application of environmental management for ports, meer
 • Latvia: elaboration and implementation of a national chemical spill contingency plan for Latvia (NCSCP), meer
 • Marine Incidents Management cluster - MIMAc, meer
 • Milieueffectenrapport offshore windmolenpark Thorntonbank, meer
 • Naar een ruimtelijk structuurplan voor duurzaam beheer van de zee (GAUFRE), meer
 • Ontwikkeling beoordelingskader Schelde-estuarium, meer
 • Ontwikkeling van de methodologie voor zuivering en kwantificatie van Hsp 70 als potentiële biomerker in verschillende aquatische organismen, meer
 • Risico analyse van mariene activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee, meer
 • Slovenia: Development and implementation of a national oil and chemical spill contingency plan for Slovenia, meer

Dataset  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset 
 • Mangrove crabs and their relationship with the environment in mangrove forests of Dabaso and Gazi (Kenya) sampled in 1998 and 1999, meer

Publicaties (27)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset 
  ( 9 peer reviewed ) opsplitsen
 • De Wachter, B. (2005). Scientific research vessels, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 244-247, meer
 • Peer reviewed article De Wachter, B.; Wolf, G.; Richard, A.; Decleir, W. (1988). Regulation of respiration during juvenile development of Sepia officinalis (Mollusca: Cephalopoda). Mar. Biol. (Berl.) 97(3): 365-371. hdl.handle.net/10.1007/BF00397767, meer
 • Peer reviewed article De Wachter, B.; Van Den Abbeele, J.; Wolf, G. (1994). Effect of oxygen and salt on haemolymph oxygen binding in the brine shrimp Artemia franciscana. Mar. Biol. (Berl.) 118(2): 263-269. hdl.handle.net/10.1007/BF00349793, meer
 • Peer reviewed article De Wachter, B.; Sartoris, F.J.; Pörtner, H.O. (1997). The anaerobic endproduct lactate has a behavioural and metabolic signalling function in the shore crab. J. Exp. Biol. 200(6): 1015-1024, meer
 • De Wachter, B.; Lamberts, D.; Deconinck, M.; Le Roy, D.; Vanhaecke, P. (2001). Inpasbaarheid van de Haven van Zeebrugge: Interreg IIC - Poject SAIL: Deel 1. Analyse van de Huidige Situatie: Eindrapport Maart 2001. Ecolas: Belgium. 130 pp., meer
 • De Wachter, B.; Le Roy, D.; Vanhaecke, P. (2001). Inpasbaarheid van de Haven van Zeebrugge: Deel 2. Voorstellen ter verbetering van de communicatie en de leefbaarheid. Interreg IIC - Poject SAIL. Eindrapport december 2001. Ecolas: Antwerpen. 68 pp., meer
 • De Wachter, B.; Edwards, A.; Lage, O.; Cunha, T.; Cieslikiewicz, W. (2007). Marine RTD in FP5 - selected success stories. Office for Official Publications of the European Communities: Luxembourg. ISBN 92-79-03685-8. 32 pp., meer
 • Peer reviewed article De Wachter, B.; Blust, R.; Decleir, W. (1992). Oxygen bioavailability and haemoglobins in the brine shrimp Artemia franciscana. Mar. Biol. (Berl.) 113: 193-200, meer
 • De Wachter, B.; Le Roy, D. (2002). Risico-analyse in de kustzone, in: Van Lancker, V.R.M. et al. (Ed.) Colloquium 'Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek', 16-17 mei 2002, Oostende. VLIZ Special Publication, 10: pp. 1-2, meer
 • De Wachter, B.; Le Roy, D. (2002). Haalbaarheidsstudie betreffende de Belgische deelname aan EuroGOOS: eindrapport. Ecolas/Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC): Brussel. 96 pp., meer
 • De Wachter, B.; Volckaert, A. (2005). Energy, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 43-62, meer
 • De Wachter, B.; Volckaert, A. (2005). Recreation and tourism at sea, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 196-232, meer
 • De Wachter, B.; Volckaert, A. (2005). Aquaculture, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 233-242, meer
 • De Wachter, B.; Volckaert, A.M. (2005). Hard coastal defense, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 64-77, meer
 • De Wachter, B.; Volckaert, A.M. (2005). Suitability analysis, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 298-302, meer
 • De Wachter, B.; Volckaert, A.M. (2005). Interaction between users and the environment, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 303-333, meer
 • De Wachter, B.; Volckaert, A.M.; Derous, S. (2005). Coastal defense, in: Maes, F. et al. Towards a Spatial Structure Plan for Sustainable Management of the Sea: Mixed actions - Final report: SPSD II (MA/02/006). pp. 63, meer
 • Peer reviewed article Frederich, M.; De Wachter, B.; Sartoris, F.J.; Pörtner, H.O. (2000). Cold tolerance and the regulation of cardiac performance and hemolymph distribution in Maja squinado (Crustacea: Decapoda). Physiol. Biochem. Zool. 73(4): 406-415. dx.doi.org/10.1086/317735, meer
 • Peer reviewed article Gillikin, D.P.; De Wachter, B.; Tack, J.F. (2004). Physiological responses of two ecologically important Kenyan mangrove crabs exposed to altered salinity regimes. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 301(1): 93-109. dx.doi.org/10.1016/j.jembe.2003.09.024, meer
 • Lancelot, C.; Rousseau, V.; Breton, E.; De Wachter, B.; Beji, A.; Deconinck, M.; Huijgh, J.; Bolsens, T.; Leroy, D. (2002). IZEUT: Identification of Belgian maritime Zones affected by EUTrophication: implementation of the OSPAR Common Procedure to combat eutrophication = Identificatie van mariene zones aangetast door eutrophicatie, in: Duurzaam Beheer van de Noordzee: presentatie van de onderzoeksresultaten, 21-22/01/2002. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee", , meer
 • Le Roy, D.; Volckaert, A.; Vermoote, S.; De Wachter, B.; Maes, F.; Coene, J.; Calewaert, J.-B. (2006). Risk analysis of marine activities in the Belgian part of the North Sea (RAMA): final report. Belgian Science Policy: Brussel. XIX, 107 + annexes pp., meer
 • Maes, F.; Coene, J.; Goerlandt, F.; De Meyer, P.; Volckaert, A.; Le Roy, D.; De Wachter, B.; van Ypersele, J.P.; Marbaix, P. (2007). ECOSONOS Emissions of CO2, SO2 and NOx from ships: final report. Belgian Science Policy: Brussel. 223 pp., meer
 • Maes, F.; Calewaert, J.-B.; Schrijvers, J.; Van Lancker, V.; Vanhulle, A.; Vanden Abeele, P.; Verfaillie, E.; Derous, S.; Volckaert, A.; Degraer, S.; De Wachter, B. (2007). GAUFRE: Towards a spatial structure plan for the sustainable management of the Belgian part of the North Sea, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 177-249, meer
 • Peer reviewed article Portner, H.O.; Berdal, B.; Blust, R.; Brix, O.; Colosimo, A.; De Wachter, B.; Giuliani, A.; Johansen, T.; Fischer, T.; Knust, R.; Lannig, G.; Naevdal, G.; Nedenes, A.; Nyhammer, G.; Sartoris, F.J.; Serendero, I.; Sirabella, P.; Thorkildsen, S.; Zakhartsev, M. (2001). Climate induced temperature effects on growth performance, fecundity and recruitment in marine fish: developing a hypothesis for cause and effect relationships in Atlantic cod (Gadus morhua) and common eelpout (Zoarces viviparus). Cont. Shelf Res. 21(18-19): 1975-1997. dx.doi.org/10.1016/S0278-4343(01)00038-3, meer
 • Rousseau, V.; Breton, E.; De Wachter, B.; Beji, A.; Deconinck, M.; Huijgh, J.; Bolsens, T.; Leroy, D.; Jans, S.; Lancelot, C. (2004). Identification of Belgian maritime zones affected by eutrophication (IZEUT): towards the establishment of ecological criteria for the implementation of the OSPAR Common Procedure to combat eutrophication. Scientific Support Plan for a Sustainable Development Policy (SPSD I): Programme "Sustainable Management of the North Sea" = Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO I): Programma "Duurzaam beheer van de Noordzee". Federaal Wetenschapsbeleid = Belgian Science Policy = Politique Scientifique Fédérale: Brussel. 78 pp., meer
 • Peer reviewed article Zakhartsev, M.; De Wachter, B.; Johansen, T.; Portner, H.O.; Blust, R. (2005). Hsp70 is not a sensitive indicator of thermal limitation in Gadus morhua. J. Fish Biol. 67(3): 767-778. dx.doi.org/10.1111/j.0022-1112.2005.00778.x, meer
 • Peer reviewed article Zakhartsev, M.V.; De Wachter, B.; Sartoris, F.J.; Portner, H.O.; Blust, R. (2003). Thermal physiology of the common eelpout (Zoarces viviparus). J. Comp. Physiol. (B Biochem. Syst. Environ. Physiol.) 173(5): 365-378. dx.doi.org/10.1007/s00360-003-0342-z, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Dataset