IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

dr. ir. Goethals, Peter
www.researcherid.com/rid/A-1116-2008, researcherid

Instituut  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep Aquatische ecologie (AECO), meer
  Functie: Assistent

  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)9-264 37 68
  Fax: +32-(0)9-264 41 99
  E-mail:
 

Projecten (4)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Koppeling en integratie van ecologische modellen in beslissingsondersteunende systemen voor het beheer van biologische gemeenschappen in rivieren, meer
 • Ontwikkelen van een index voor het biologisch kwaliteitselement vis voor de Vlaamse rivieren, meren en overgangswateren overeenkomstig de Europese Kaderrichtlijn Water - uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'Refcond' voor het kwaliteitselement vis, meer
 • The importance of estuarine and coastal areas for the migration of fish and recovery of populations, meer
 • Toepassing en ontwikkeling van evolutionaire algoritmen voor de optimalisatie van voorspellingsmodellen van macro-invertebraten in rivieren, meer

Datasets (2)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Alien macro-invertebrates in Flanders, Belgium, meer
 • European eel acoustic telemetry dataset to assess eel movement behaviour, meer

Publicaties (95)  Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets 
  ( 61 peer reviewed ) opsplitsen
 • Adriaenssens, V.; Goethals, P.; Dedecker, A.; D'heygere, T.; De Pauw, N. (2002). Data collection in the Zwalm river basin for the prediction of the effect of restoration actions on macroinvertebrate communities, in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 14, meer
 • Adriaenssens, V.; Goethals, P.; De Pauw, N.; Breine, J.; Simoens, I.; Belpaire, C.; Maes, J.; Ercken, D.; Ollevier, F. (2002). Ontwikkeling van een estuariene visindex in Vlaanderen. Water Nieuwsbrief 2: 1-13, meer
 • Adriaenssens, V.; Goethals, P.L.M.; Breine, J.J.; Maes, J.; Simoens, I.; Ercken, D.; Belpaire, C.; Ollevier, F.; De Pauw, N. (2002). Referenties voor een visindex. Landschap 19(1): 59-61, meer
 • Peer reviewed article Ambelu, A.; Mekonen, S.; Koch, M.; Addis, T.; Boets, P.; Everaert, G.; Goethals, P. (2014). The application of predictive modelling for determining bio-environmental factors affecting the distribution of blackflies (Diptera: Simuliidae) in the Gilgel Gibe watershed in southwest Ethiopia. PLoS One 9(11): e112221. https://hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0112221, meer
 • Peer reviewed article Anh, P.V.; De Laender, F.; Everaert, G.; Vinh, C.T.; Goethals, P. (2014). An integrated food web model to test the impact of fisheries management scenarios on the coastal ecosystem of Vietnam. Ocean Coast. Manag. 92: 74-86. dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.02.003, meer
 • Peer reviewed article Anh, P.V.; Everaert, G.; Goethals, P.; Vinh, C.; De Laender, F. (2015). Production and food web efficiency decrease as fishing activity increases in a coastal ecosystem. Est., Coast. and Shelf Sci. 165: 226-236. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2015.05.019, meer
 • Boets, P.; Lock, K.; Goethals, P. (2009). Alien macro-crustaceans in freshwater ecosystems in Flanders, in: Branquart, E. et al. (Ed.) Abstract volume of the Science facing aliens meeting, Brussels 11th May 2009. pp. 20, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Lock, K.; Messiaen, M.; Goethals, P.L.M. (2010). Combining data-driven methods and lab studies to analyse the ecology of Dikerogammarus villosus. Ecological Informatics 5(2): 133-139. dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2009.12.005, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Lock, K.; Goethals, P.L.M. (2011). Using long-term monitoring to investigate the changes in species composition in the harbour of Ghent (Belgium). Hydrobiologia 663(1): 155-166. dx.doi.org/10.1007/s10750-010-0567-2, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Lock, K.; Goethals, P.L.M. (2011). Shifts in the gammarid (Amphipoda) fauna of brackish polder waters in Flanders (Belgium). J. Crust. Biol. 31(2): 270-277. dx.doi.org/10.1651/10-3357.1, meer
 • Boets, P.; Lock, K.; Goethals, P.L.M. (2011). Influence of alien macro-Crustacea (Malacostraca) on macroinvertebrate assemblages in Belgian coastal harbours, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. pp. 14, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Lock, K.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R.; De Schamphelaere, K.A.C. (2012). A comparison of the short-term toxicity of cadmium to indigenous and alien gammarid species. Ecotoxicology 21(4): 1135-1144. dx.doi.org/10.1007/s10646-012-0868-5, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Lock, K.; Goethals, P.L.M. (2012). Assessing the importance of alien macro-Crustacea (Malacostraca) within macroinvertebrate assemblages in Belgian coastal harbours. Helgol. Mar. Res. 66(2): 175-187. dx.doi.org/10.1007/s10152-011-0259-y, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Lock, K.; Adriaens, T.; Mouton, A.; Goethals, P.L.M. (2012). Distribution of crayfish (Decapoda, Astacoidea) in Flanders (Belgium): an update. Belg. J. Zool. 142(1): 86-92, meer
 • Boets, P.; Lock, K.; Goethals, P.L.M. (2013). Assessment of biopollution in Belgian coastal harbours, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 16, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Lock, K.; Goethals, P.L.M. (2013). Modelling habitat preference, abundance and species richness of alien macrocrustaceans in surface waters in Flanders (Belgium) using decision trees. Ecological Informatics 17: 73-81. dx.doi.org/10.1016/j.ecoinf.2012.06.001, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Landuyt, D.; Everaert, G.; Broekx, S.; Goethals, P.L.M. (2015). Evaluation and comparison of data-driven and knowledge-supported Bayesian Belief Networks to assess the habitat suitability for alien macroinvertebrates. Environ. Model. Softw. 74: 92-103. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envsoft.2015.09.005, meer
 • Boets, P.; Faasse, M.; Lock, K.; Goethals, P.L.M. (2015). Alien macroinvertebrates in brackish and marine waters: the situation in Belgium and the Netherlands, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 24, meer
 • Peer reviewed article Boets, P.; Brosens, D.; Lock, K.; Adriaens, T.; Aelterman, B.; Mertens, J.; Goethals, P.L.M. (2016). Alien macroinvertebrates in Flanders (Belgium). Aquat. Invasions 11(2): 131-144. https://hdl.handle.net/10.3391/ai.2016.11.2.03, meer
 • Breine, J.; Goethals, P.; Simoens, I.; Ercken, D.; van Liefferinge, C.; Verhaegen, G.; Belpaire, C.; De Pauw, N.; Meire, P.; Ollevier, F.P. (2001). De visindex als instrument voor het meten van de biotische integriteit van de Vlaamse binnenwateren. Eindverslag van project VLINA 9901, studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 173, appendices pp., meer
 • Peer reviewed article Breine, J.; Simoens, I.; Goethals, P.; Quataert, P.; Ercken, D.; Van Liefferinghe, C.; Belpaire, C. (2004). A fish-based index of biotic integrity for upstream brooks in Flanders (Belgium). Hydrobiologia 522(1-3): 133-148. http://dx.doi.org/10.1023/B:HYDR.0000029991.42922.a4, meer
 • Bruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2017). Abiotic modelling options of estuarine areas as building blocks for ecological predictions. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 3 March 2017. Universiteit Gent: Gent. 1 poster pp., meer
 • Bruneel, S.; Verhelst, P.-J.; Moens, T.; Goethals, P. (2017). Abiotic modelling options of estuarine areas as building blocks for ecological predictions, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 9, meer
 • Peer reviewed article Bruneel, S.; Gobeyn, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2018). Implications of movement for species distribution models - rethinking environmental data tools. Sci. Total Environ. 628-629: 893-905. https://hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2018.02.026, meer
 • Dakou, E.; D'heygere, T.; Goethals, P.; De Pauw, N.; Lazaridou-Dimitriadou, M. (2002). Comparison of the performance of decision tree and ANN-models predicting benthic macroinvertebrates in the Axios River (Greece), in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 32, meer
 • Peer reviewed article Damanik-Ambarita, M.N.; Lock, K.; Boets, P.; Everaert, G.; Nguyen, T.H.T.; Forio, M.A.E.; Musonge, P.L.S.; Suhareva, N.; Bennetsen, E.; Landuyt, D.; Dominguez-Granda, L.; Goethals, P.L.M. (2016). Ecological water quality analysis of the Guayas river basin (Ecuador) based on macroinvertebrates indices. Limnologica 57: 27-59. https://hdl.handle.net/10.1016/j.limno.2016.01.001, meer
 • Peer reviewed article Damanik-Ambarita, M.N.; Everaert, G.; Forio, M.A.E.; Nguyen, T.H.T.; Lock, K.; Musonge, P.L.S.; Suhareva, N.; Dominguez-Granda, L.; Bennetsen, E.; Boets, P.; Goethals, P.L.M. (2016). Generalized linear models to identify key hydromorphological and chemical variables determining the occurrence of macroinvertebrates in the Guayas river basin (Ecuador). Water 8(7): 297. https://hdl.handle.net/10.3390/w8070297, meer
 • Peer reviewed article Damanik-Ambarita, M.N.; Everaert, G.; Goethals, P. (2018). Ecological models to infer the quantitative relationship between land use and the aquatic macroinvertebrate community. Water 10(2): 184. https://hdl.handle.net/10.3390/w10020184, meer
 • D'heygere, T.; Adriaenssens, V.; Dedecker, A.; Gabriels, W.; Goethals, P.; De Pauw, N. (2002). Development of a decision support system for integrated water management in the Zwalm river basin, Belgium, in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 36, meer
 • D'heygere, T.; Goethals, P.; De Pauw, N. (2002). Input variables selection in neural network ecosystem models: comparison of senso-nets and genetic algorithms, in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 22, meer
 • Everaert, G.; De Laender, F.; Deneudt, K.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2011). Should anthropogenic influences be incorporated in marine habitat suitability models?, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Marine Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2011: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 48: pp. 34, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Boets, P.; Lock, K.; Džeroski, S.; Goethals, P. (2011). Using classification trees to analyze the impact of exotic species on the ecological assessment of polder lakes in Flanders, Belgium. Ecol. Model. 222(14): 2202-2212. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecolmodel.2010.08.013, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Pauwels, I.S.; Boets, P.; Buysschaert, F.; Goethals, P.L.M. (2013). Development and assessment of ecological models in the context of the European Water Framework Directive: key issues for trainers in data-driven modeling approaches. Ecological Informatics 17: 111-116. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoinf.2012.10.007, meer
 • Everaert, G.; De Laender, F.; Deneudt, K.; Roose, P.; Mees, J.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2013). PCBs still sticking around, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 15 February 2013. VLIZ Special Publication, 63: pp. 45, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Pauwels, I.S.; Boets, P.; Verduin, E.; de la Haye, M.A.A.; Blom, C.; Goethals, P.L.M. (2013). Model-based evaluation of ecological bank design and management in the scope of the European Water Framework Directive. Ecol. Eng. 53: 144-152. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoleng.2012.12.034, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Laender, F.; Deneudt, K.; Roose, P.; Mees, J.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2014). Additive modelling reveals spatiotemporal PCBs trends in marine sediments. Mar. Pollut. Bull. 79(1-2): 47-53. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.01.002, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Neve, J.; Boets, P.; Dominguez-Granda, L.; Mereta, S.T.; Ambelu, A.; Hoang, T.H.; Goethals, P.L.M.; Thas, O. (2014). Comparison of the abiotic preferences of macroinvertebrates in tropical river basins. PLoS One 9(10): e108898. https://hdl.handle.net/10.1371/journal.pone.0108898, meer
 • Everaert, G.; De Laender, F.; Claessens, M.; Baert, J.; Roose, P.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2015). Much to do about nothing? Assessing the toxicity of realistic marine contaminant mixtures, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 62, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Laender, F.; Goethals, P.; Janssen, C.R. (2015). Relative contribution of persistent organic pollutants to marine phytoplankton biomass dynamics in the North Sea and the Kattegat. Chemosphere 134: 76-83. https://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.03.084, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Laender, F.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2015). Multidecadal field data support intimate links between phytoplankton dynamics and PCB concentrations in marine sediments and biota. Environ. Sci. Technol. 49(14): 8704-8711. https://dx.doi.org/10.1021/acs.est.5b01159, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Pauwels, I.; Bennetsen, E.; Goethals, P. (2016). Development and selection of decision trees for water management: impact of data preprocessing, algorithms and settings. Ai Communications 29(6): 711-723. https://hdl.handle.net/10.3233/aic-160711, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; De Laender, F.; Claessens, M.; Baert, J.; Monteyne, E.; Roose, P.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2016). Realistic environmental mixtures of hydrophobic compounds do not alter growth of a marine diatom. Mar. Pollut. Bull. 102(1): 58-64. dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.11.058, meer
 • Everaert, G.; De Laender, F.; Goethals, P.L.M.; Janssen, C.R. (2016). The biological pollutant pump: how a phytoplankton bloom alters the concentrations of organic chemicals in the marine environment. Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Laboratory of Environmental Toxicology and Aquatic Ecology: Gent. 1 poster pp., meer
 • Everaert, G.; De Laender, F.; Goethals, P.; Janssen, C.R. (2016). The biological pollutant pump. How a phytoplankton bloom alters the concentrations of organic chemicals in the marine environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 51, meer
 • Peer reviewed article Everaert, G.; Bennetsen, E.; Goethals, P.L.M. (2016). An applicability index for reliable and applicable decision trees in water quality modelling. Ecological Informatics 32: 1-6. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoinf.2015.12.004, meer
 • Peer reviewed article Forio, M.A.E.; Landuyt, D.; Bennetsen, E.; Lock, K.; Nguyen, T.H.T.; Damanik-Ambarita, M.N.; Musonge, P.L.S.; Boets, P.; Everaert, G.; Dominguez-Granda, L.; Goethals, P.L.M. (2015). Bayesian belief network models to analyse and predict ecological water quality in rivers. Ecol. Model. 312: 222-238. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecolmodel.2015.05.025, meer
 • Gabriels, W.; Goethals, P.; De Pauw, N. (2002). Prediction of benthic macroinvertebrate abundance in Flemish watercourses using artificial neural networks and multiple regression, in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 24, meer
 • Peer reviewed article Gobeyn, S.; Bennetsen, E.; Van Echelpoel, W.; Everaert, G.; Goethals, P.L.M. (2016). Impact of abundance data errors on the uncertainty of an ecological water quality assessment index. Ecol. Indic. 60: 746-753. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecolind.2015.07.031, meer
 • Goethals, P.; De Pauw, N. (2002). Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. International Society for Ecological Informatics: Gent. 44 pp., meer
 • Goethals, P.; De Pauw, N. (2002). Ecological informatics applications in water management: state-of-the-art, in: Goethals, P. et al. Ecological informatics applications in water management conference, Gent (Belgium), 6-7 November 2002: Abstract book. pp. 10, meer
 • Goethals, P.L.M. (2005). Data driven development of predictive ecological models for benthic macroinvertebrates in rivers. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. 377 pp., meer
 • Goethals, P.L.M.; Adriaenssens, V.; Maes, J.; Ercken, D.; Breine, J.; Simoens, I.; van Liefferinge, C.; Verhaegen, G.; Ollevier, F.; De Pauw, N.; Belpaire, C. (2002). Assessment of fish communities in the Scheldt estuary in Flanders (Belgium) by means of an Index of Biotic Integrity, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 43, meer
 • Goethals, P.L.M.; Breine, J.; Simoens, I.; Belpaire, C. (2006). Ontwikkelen van een index voor het biologisch kwaliteitselement vis voor de Kaderrichtlijn Water - Uittesten van de Europese ontwerphandleiding 'REFCOND' voor het kwaliteitselement vis in Vlaanderen. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. 79 pp., meer
 • Peer reviewed article Hoang, T.H.; Mouton, A.; Lock, K.; De Pauw, N.; Goethals, P.L.M. (2013). Integrating data-driven ecological models in an expert-based decision support system for water management in the Du river basin (Vietnam). Environ. Monit. Assess. 185(1): 631-642. http://hdl.handle.net/10.1007/s10661-012-2580-6, meer
 • Peer reviewed article Holguin-Gonzalez, J.E.; Everaert, G.; Boets, P.; Galvis, A.; Goethals, P.L.M. (2013). Development and application of an integrated ecological modelling framework to analyze the impact of wastewater discharges on the ecological water quality of rivers. Environ. Model. Softw. 48: 27-36. https://hdl.handle.net/10.1016/j.envsoft.2013.06.004, meer
 • Peer reviewed article Holguin-Gonzalez, J.E.; Boets, P.; Everaert, G.; Pauwels, I.S.; Lock, K.; Gobeyn, S.; Benedetti, L.; Amerlinck, Y.; Nopens, I.; Goethals, P.L.M. (2014). Development and assessment of an integrated ecological modelling framework to assess the effect of investments in wastewater treatment on water quality. Wat. Sci. Tech. 70(11): 1798-1807. https://hdl.handle.net/10.2166/wst.2014.316, meer
 • Peer reviewed article Huisman, J.; Verhelst, P.; Deneudt, K.; Goethals, P.L.M.; Moens, T.; Nagelkerke, L.A.J.; Nolting, C.; Reubens, J.; Schollema, P.P.; Winter, H.V.; Mouton, A. (2016). Heading south or north: novel insights on European silver eel Anguilla anguilla migration in the North Sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 554: 257-262. https://hdl.handle.net/10.3354/meps11797, meer
 • Peer reviewed article Jerves-Cobo, R.; Everaert, G.; Iñiguez-Vela, X.; Córdova-Vela, G.; Díaz-Granda, C.; Cisneros, F.; Nopens, I.; Goethals, P.L.M. (2017). A methodology to model environmental preferences of EPT taxa in the Machangara river basin (Ecuador). Water 9(3): 195. https://hdl.handle.net/10.3390/w9030195, meer
 • Peer reviewed article Lock, K.; Mees, J.; Vincx, M.; Goethals, P.L.M. (2011). Did global warming and alien invasions affect surf zone hyperbenthic communities on sandy beaches in Belgium? Hydrobiologia 664(1): 173-181. dx.doi.org/10.1007/s10750-010-0597-9, meer
 • Merckx, B.; Goethals, P.; Steyaert, M.; Vanreusel, A.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2007). Predicting nematode biodiversity using artificial neural networks, in: Thirteenth International Meiofauna Conference (THIRIMCO) July 29 - August 3, 2007, Recife, Brazil: Abstract book. pp. [19], meer
 • Peer reviewed article Merckx, B.; Goethals, P.; Steyaert, M.; Vanreusel, A.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2009). Predictability of marine nematode biodiversity. Ecol. Model. 220(11): 1449-1458. dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2009.03.016, meer
 • Peer reviewed article Messiaen, M.; Lock, K.; Gabriels, W.; Vercauteren, T.; Wouters, K.; Boets, P.; Goethals, P.L.M. (2010). Alien macrocrustaceans in freshwater ecosystems in the eastern part of Flanders (Belgium). Belg. J. Zool. 140(1): 30-39, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.; Meixner, H.; Goethals, P.L.M.; De Pauw, N.; Mader, H. (2007). Concept and application of the usable volume for modelling the physical habitat of riverine organisms. River Res. Applic. 23(5): 545-558. hdl.handle.net/10.1002/rra.998, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Schneider, M.; Depestele, J.; Goethals, P.L.M.; De Pauw, N. (2007). Fish habitat modelling as a tool for river management. Ecol. Eng. 29(3): 305-315. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2006.11.002, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Schneider, M.; Peter, A.; Holzer, G.; Müller, R.; Goethals, P.L.M.; De Pauw, N. (2008). Optimisation of a fuzzy physical habitat model for spawning European grayling (Thymallus thymallus L.) in the Aare river (Thun, Switzerland). Ecol. Model. 215(1-3): 122-132. hdl.handle.net/10.1016/j.ecolmodel.2008.02.028, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Van der Most, H.; Jeuken, A.; Goethals, P.L.M.; De Pauw, N. (2009). Evaluation of river basin restoration options by the application of the Water Framework Directive Explorer in the Zwalm River basin (Flanders, Belgium). River Res. Applic. 25(1): 82-97. hdl.handle.net/10.1002/rra.1106, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; De Baets, B.; Van Broekhoven, E.; Goethals, P.L.M. (2009). Prevalence-adjusted optimisation of fuzzy models for species distribution. Ecol. Model. 220(15): 1776-1786. hdl.handle.net/10.1016/j.ecolmodel.2009.04.020, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; De Baets, B.; Goethals, P.L.M. (2009). Knowledge-based versus data-driven fuzzy habitat suitability models for river management. Environ. Model. Softw. 24(8): 982-993. hdl.handle.net/10.1016/j.envsoft.2009.02.005, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Jowett, I.; Goethals, P.L.M.; De Baets, B. (2009). Prevalence-adjusted optimisation of fuzzy habitat suitability models for aquatic invertebrate and fish species in New Zealand. Ecological Informatics 4(4): 215-225. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoinf.2009.07.006, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; De Baets, B.; Goethals, P.L.M. (2010). Ecological relevance of performance criteria for species distribution models. Ecol. Model. 221(16): 1995-2002. hdl.handle.net/10.1016/j.ecolmodel.2010.04.017, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Dedecker, A.P.; Lek, S.; Goethals, P.L.M. (2010). Selecting variables for habitat suitability of Asellus (Crustacea, Isopoda) by applying input variable contribution methods to artificial neural network models. Environ. Model. Assessm. 15(1): 65-79. dx.doi.org/10.1007/s10666-009-9192-8, meer
 • Peer reviewed article Mouton, A.M.; Alcaraz-Hernández, J.D.; De Baets, B.; Goethals, P.L.M.; Martínez-Capel, F. (2011). Data-driven fuzzy habitat suitability models for brown trout in Spanish Mediterranean rivers. Environ. Model. Softw. 26(5): 615-622. dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2010.12.001, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, H.H.; Everaert, G.; Gabriels, W.; Hoang, T.H.; Goethals, P.L.M. (2014). A multimetric macroinvertebrate index for assessing the water quality of the Cau river basin in Vietnam. Limnologica 45: 16-23. https://hdl.handle.net/10.1016/j.limno.2013.10.001, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, T.H.T.; Boets, P.; Lock, K.; Damanik-Ambarita, M.N.; Forio, M.A.E.; Sasha, P.; Dominguez-Granda, L.; Hoang, T.H.T.; Everaert, G.; Goethals, P.L.M. (2015). Habitat suitability of the invasive water hyacinth and its relation to water quality and macroinvertebrate diversity in a tropical reservoir. Limnologica 52: 67-74. https://hdl.handle.net/10.1016/j.limno.2015.03.006, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, T.H.T.; Boets, P.; Lock, K.; Forio, M.A.E.; Van Echelpoel, W.; Van Butsel, J.; Utreras, J.A.D.; Everaert, G.; Granda, L.E.D.; Hoang, T.H.T.; Goethals, P.L.M. (2017). Water quality related macroinvertebrate community responses to environmental gradients in the Portoviejo River (Ecuador). Ann. Limnol. 53: 203-219. https://hdl.handle.net/10.1051/limn/2017007, meer
 • Peer reviewed article Nguyen, T.H.T.; Everaert, G.; Boets, P.; Forio, M.A.E.; Bennetsen, E.; Volk, M.; Hoang, T.H.T.; Goethals, P.L.M. (2018). Modelling tools to analyze and assess the ecological impact of hydropower dams. Water 10(3): 259. https://hdl.handle.net/10.3390/w10030259, meer
 • Peer reviewed article Pham, D.T.; Everaert, G.; Janssens, N.; Alvarado, A.; Nopens, I.; Goethals, P.L.M. (2014). Algal community analysis in a waste stabilisation pond. Ecol. Eng. 73: 302-306. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecoleng.2014.09.046, meer
 • Peer reviewed article Thu Huong, H.; Lock, K.; Mouton, A.; Goethals, P.L.M. (2010). Application of classification trees and support vector machines to model the presence of macroinvertebrates in rivers in Vietnam. Ecological Informatics 5(2): 140-146. hdl.handle.net/10.1016/j.ecoinf.2009.12.001, meer
 • Peer reviewed article Van der Biest, K.; D’Hondt, R.; Jacobs, S.; Landuyt, D.; Staes, J.; Goethals, P.; Meire, P. (2014). EBI: An index for delivery of ecosystem service bundles. Ecol. Indic. 37: 252–265. hdl.handle.net/10.1016/j.ecolind.2013.04.006, meer
 • Van Echelpoel, W.; Boets, P.; Landuyt, D.; Gobeyn, S.; Everaert, G.; Bennetsen, E.; Mouton, A.; Goethals, P.L.M. (2015). Species distribution models for sustainable ecosystem management, in: Park, Y.-S. et al. (Ed.) Advanced modelling techniques studying global changes in environmental sciences. Developments in environmental modelling, 27: pp. 115-134. https://hdl.handle.net/10.1016/b978-0-444-63536-5.00008-9, meer
 • Vandenberghe, V.; Van Griensven, A.; Bauwers, W.; Goethals, P.; De Pauw, N.; Meirlaen, J.; Van Vooren, L.; Vanrolleghem, P.A. (2001). Het belang van continue waterkwaliteitsmetingen, toepassing op de Dender. (at) WEL (Hoboken) 5: 1-6, meer
 • Verhelst, P.; Reubens, J.; Moens, T.; Goethals, P.; Buysse, D.; Coeck, J.; Mouton, A. (2016). Estuarine behaviour of European silver eel (Anguilla anguilla) in the Scheldt estuary, in: Webb, J.A. et al. (Ed.) Proceedings of the 11th International Symposium on Ecohydraulics. Melbourne, Australia, 7-12 February 2016. pp. 1-3, meer
 • Verhelst, P.; Huisman, J.; Reubens, J.; Goethals, P.L.M.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2016). Marine migration routes of North-western European silver eel (Anguilla anguilla L.). Poster at the VLIZ Marine Scientist Day 12 February 2016. Marine Biology, Ghent University: Gent. 1 poster pp., meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Boets, P.; Van Thuyne, G.; Verreycken, H.; Goethals, P.L.M.; Mouton, A. (2016). The distribution of an invasive fish species is highly affected by the presence of native fish species: evidence based on species distribution modelling. Biological Invasions 18(2): 427-444. hdl.handle.net/10.1007/s10530-015-1016-y, meer
 • Verhelst, P.; Reubens, J.; Goethals, P.; Mouton, A.; Moens, T. (2016). Acoustic telemetry as a tool for cod stock assessment, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 40, meer
 • Verhelst, P.; Reubens, J.; Goethals, P.L.M.; Mouton, A.; Moens, T. (2016). The importance of acoustic telemetry for restoring fish stocks, in: Seys, J. et al. (Ed.) CommOCEAN2016 - 2nd International Marine Science Communication Conference. 6-7 December 2016. Bruges, Belgium: Book of Abstracts. VLIZ Special Publication, 78: pp. 104, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Buysse, D.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Aelterman, B.; Van Hoey, S.; Goethals, P.; Coeck, J.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018). Downstream migration of European eel (Anguilla anguilla L.) in an anthropogenically regulated freshwater system: Implications for management. Fish. Res. 199: 252-262. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2017.10.018, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Reubens, J.; Pauwels, I.; Buysse, D.; Aelterman, B.; Van Hoey, S.; Goethals, P.; Moens, T.; Coeck, J.; Mouton, A. (2018). Movement behaviour of large female yellow European eel (Anguilla anguilla L.) in a freshwater polder area. Ecol. Freshw. Fish. 27(1): 471-480. https://hdl.handle.net/10.1111/eff.12362, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Bruneel, S.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Oldoni, D.; Moens, T.; Mouton, A. (2018). Selective tidal stream transport in silver European eel (Anguilla anguilla L.) – Migration behaviour in a dynamic estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 213: 260-268. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2018.08.025, meer
 • Verhelst, P.; Huisman, J.; Reubens, J.; Baeyens, R.; Buysse, D.; Coeck, J.; Deneudt, K.; Goethals, P.; Griffioen, B.; Moens, T.; Nagelkerke, L.A.J.; Nolting, C.; Pauwels, I.; Schollema, P.P.; Van Keeken, O.; Winter, H.; Mouton, A. (2018). Heading South or North: novel insights on European silver eel (Anguilla anguilla L.) migration in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 97, meer
 • Peer reviewed article Verhelst, P.; Baeyens, R.; Reubens, J.; Benitez, J.-P.; Coeck, J.; Goethals, P.L.M.; Ovidio, M.; Vergeynst, J.; Moens, T.; Mouton, A.M. (2018). European silver eel (Anguilla anguilla L.) migration behaviour in a highly regulated shipping canal. Fish. Res. 206: 176-184. https://hdl.handle.net/10.1016/j.fishres.2018.05.013, meer
 • Vrebos, D.; Staes, J.; Bennetsen, E.; Broekx, S.; De Nocker, L.; Gabriels, K.; Goethals, P.; Hermy, M.; Liekens, I.; Marsboom, C.; Ottoy, S.; Van der Biest, K.; van Orshoven, J.; Meire, P. (2017). ECOPLAN-SE: Ruimtelijke analyse van ecosysteemdiensten in Vlaanderen, een Q-GIS plugin. Versie 1.0, 017-R202. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 132 pp., meer
 • Willems, W.; Goethals, P.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2005). Habitat suitability modelling of the North Sea macrobenthos: data exploration, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 25 February 2005: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 20: pp. 70, meer
 • Peer reviewed article Willems, W.; Goethals, P.; Van den Eynde, D.; Van Hoey, G.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). Where is the worm? Predictive modelling of the habitat preferences of the tube-building polychaete Lanice conchilega. Ecol. Model. 212(1-2): 74-79. dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2007.10.017, meer
 • Peer reviewed article Willems, W.R.; Rees, H.L.; Vincx, M.; Goethals, P.L.M.; Degraer, S. (2007). Relations and interactions between environmental factors and biotic properties, in: Rees, H.L. et al. (Ed.) Structure and dynamics of the North Sea benthos. ICES Cooperative Research Report, 288: pp. 69-90, meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties | Projecten | Datasets