IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Kwaliteit van de waterbodem in de Zeeschelde en Westerschelde: resultaten van de bemonstering in januari en februari 1993: kort verslag veldonderzoek
Kerdijk, H.N. (1993). Kwaliteit van de waterbodem in de Zeeschelde en Westerschelde: resultaten van de bemonstering in januari en februari 1993: kort verslag veldonderzoek. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 26 pp.

Beschikbaar in  Auteur 

Trefwoorden
  Chemical elements > Metals > Heavy metals
  Pollution
  Soils
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
  Marien; Brak water
Author keywords
  Water bottom; Waterbodem

Auteur  Top 
 • Kerdijk, H.N.

Abstract
  In januari en februari 1993 is een inventarisatie gehouden naar gehaltes van zware metalen en organische microverontreinigingen van de Zeeschelde en Westerschelde. De analyses zijn uitgevoerd in de fractie 63 mu m van 14 lokaties en in het totale monster van 6 lokaties. Het onderzoek was ongeveer analoog aan dat in de jaren 1990 t/m 1992. In het algemeen nemen de concentraties van microverontreinigingen af in de richting van de Noordzee, als gevolg van een toename van het aandeel van relatief schoon marien sediment in de waterbodem in dezelfde richting. Ten opzichte van de concentraties in hun omgeving zijn relatief hoge concentraties gemeten van arseen, koper en lood op de drempel van Hansweert; van kwik op de drempel van Bath; van koper op de drempel van Krankeloon; en van PAKS nabij Terneuzen en Bath. De resultaten van de analyses aan de monsters van 1993 zijn vergeleken met die van de voorgaande jaren aan de hand van de verhouding met aluminium voor wat betreft de metalen en de verhouding met organische

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur