IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

De toepassing van de multi-elementenanalyse voor het bepalen van de herkomst van slib in de Noordzee: verslag onderzoek
Salomons, W. (1978). De toepassing van de multi-elementenanalyse voor het bepalen van de herkomst van slib in de Noordzee: verslag onderzoek. Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 26 (67) pp.

Beschikbaar in  Auteur 

Trefwoorden
    Marien; Brak water

Auteur  Top 
  • Salomons, W., meer

Abstract
    De vraag naar het verspreidingsgebied van de in zee gestorte slib leidde tot een meer algemene studie van de bewegingen van fijne sedimenten in het Nederlandse kustgebied. Het onderzoek is uitgevoerd aan ongeveer 640 monsters afkomstig uit de voornaamste brongebieden (zuidelijke Noordzee en de rivieren) en enkele menggebieden (Zuidwest Nederland, Waddenzee). Tussen het slib van de onderzochte rivieren Seine, Somme, Maas, Schelde, Rijn, Theems en Eems bleken verschillen in de concentraties van de elementen scandium, caesium, cerium, lanthaan, europium, ytterbium, tantaal, thorium en terbium aanwezig te zijn. De verschillen in samenstelling tussen de voor het Nederlandse kustgebied belangrijke rivieren Rijn, Maas en Schelde zijn vrij klein. De mariene sedimenten verzameld vóór de Belgische kust tot aan de Romodam in Denemarken hebben een iets andere samenstelling dan de riviersedimenten. De verschillen in samenstelling tussen de mariene sedimenten, die onder de directe invloed van de Rijn staan (Waddenzee) en d

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur