IMIS | Vlaams Instituut voor de Zee
 

Vlaams Instituut voor de Zee

Platform voor marien onderzoek

IMIS

Publicaties | Instituten | Personen | Datasets | Projecten | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen: aanval van haalgolf op taludbekleding van stortsteen en zetsteen
van der Knaap, F.C.M. (1986). Aantasting van dwarsprofielen in vaarwegen: aanval van haalgolf op taludbekleding van stortsteen en zetsteen. Waterloopkundig Laboratorium = Delft Hydraulics Laboratory: Delft. 59 + bijlagen pp.

Beschikbaar in  Auteur 

Trefwoorden
    Marien; Brak water

Auteur  Top 
  • van der Knaap, F.C.M.

Abstract
    Het fysisch modelonderzoek met het model van de Schelde- Rijnverbinding en schaalmodellen van Europa-I bakken met duwboot wordt besproken. Een gedetailleerde beschrijving wordt gegeven van de in een model aangebrachte oeververdedigingskonstrukties en de positie van de meetinstrumenten. Een analyse wordt gegeven van in de haalgolf optredende stroomsnelheden. Met behulp van dimensie analyse worden enkele praktische ontwerpregels voor een stortsteen oeverbekleding in de zone van de haalgolf opgesteld. Een wiskundige beschouwing wordt gegeven van de stabiliteit en/of aantasting van de stortsteen oeverbescherming, indien de dimensies van de optredende haalgolf bekend zijn. De betrouwbaarheid van dit wiskundig model wordt getoetst aan de meetgegevens. Een analyse wordt gegeven van de drukmetingen en de opgetreden schade ter plaatse van de verschillende zetsteen oeverkonstrukties. Tenslotte worden de opwaarts gerichte verschildrukken over de toplaag getoetst aan een rekenmodel.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteur