[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss
Pot van 7,5 miljoen EUR van België en negen andere Europese landen voor onderzoek naar microplastic in de oceaan
Toegevoegd op: 2015-10-09
Tien lidstaten van het gezamenlijk programmeringsinitiatief voor de zee, JPI Oceans, zorgen voor de financiering van vier nieuwe projecten die de (ecotoxicologische) impact van plastic deeltjes op de oceanen onderzoeken. Verder zullen deze projecten werken aan de harmonisering van de monitoringsmethoden en manieren om microplastics te analyseren en isoleren. Het VLIZ kreeg van de Vlaamse overheid het mandaat om het JPI Oceans-secretariaat te ondersteunen. ... [Lees meer]
Hoe een offshore platform maximaal benutten? Ontdek het op de MERMAID conferentie!
Toegevoegd op: 2015-10-08
De MERMAID conferentie vormt een unieke gelegenheid voor offshore bedrijven en andere belanghebbenden om in contact te treden met Europese wetenschappers met expertise ter zake. Tijdens deze conferentie staat de integratie van verschillende gebruikersfuncties in multi-use offshore platformen zoals energieproductie, aquacultuur, scheepvaart, etc. centraal. Deze eindgebruikersconferentie gaat door in Brussel op 26 november. ... [Lees meer]
Word jij de nieuwe winnaar van de VLIZ aanmoedigingsprijzen mariene wetenschappen 2015?
Toegevoegd op: 2015-10-07
Jonge mariene wetenschappers met een afstudeerwerk met betrekking tot fundamenteel of toegepaste onderzoek in alle takken van de mariene wetenschappen, worden door het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) warm gemaakt hun kandidatuur te stellen voor de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen 2015! De kandidaten moeten geaffilieerd zijn aan een Belgische universiteit of hogeschool en ten hoogste twee jaar geleden afgestudeerd zijn. Inschrijven kan vóór 30 november. De VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen 2015 zullen uitgereikt worden op de 16e VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen op 12 februari 2016. ... [Lees meer]
Wie dingt mee naar de VLIZ North Sea Award 2015?
Toegevoegd op: 2015-10-07
Bestudeerde jij de structuur of het functioneren van onze oceaan tijdens jouw postgraduaat of postdoctoraat? Had je hier graag een prijs voor gekregen? Stel je dan kandidaat voor de VLIZ North Sea Award 2015 en dien jouw dossier in vóór 30 november 2015. Kandidaten moeten geaffilieerd zijn aan een Belgische universiteit of onderzoeksinstelling en ten hoogste drie jaar geleden gedoctoreerd zijn. De North Sea Award 2015 zal uitgereikt worden op de 16e VLIZ Jongerencontactdag Mariene Wetenschappen op 12 februari 2016. ... [Lees meer]
Professioneel medewerker bij ICES
Toegevoegd op: 2015-10-07
De International Council for the Exploration of the Sea (ICES) werft een professioneel medewerker aan bij het ICES Secretariaat in Kopenhagen (Denemarken). Solliciteren kan nog tot vrijdag 9 oktober. [Lees meer]
VNSC-Scheldesymposium: Gedragen visie, gedeelde actie
Toegevoegd op: 2015-10-07
Op 26 november 2015 organiseert de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) een Scheldesymposium met als thema: ‘Het Schelde-estuarium morgen: gedragen visie, gedeelde actie’. Onderzoekers verbonden aan het Schelde-estuarium, vertegenwoordigers van de Vlaamse en Nederlandse overheid, stakeholders en aandeelhouders uit en rondom het Scheldegebied worden uitgenodigd om op zoek te gaan naar innovatieve participatievoorbeelden en -ideeën die ten goede komen van de ontwikkeling van het Schelde-estuarium. Het VNSC-Scheldesymposium zal doorgaan in Antwerpen. ... [Lees meer]
Ecologische en socio-economische effecten van de uitheemse kamkwal Mnemiopsis leidyi in de Zuidelijke Noordzee
Toegevoegd op: 2015-09-25
Lies Vansteenbrugge, onderzoeker van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) en van de onderzoeksgroep Mariene Biologie aan de UGent, nodigt u op donderdag 15 oktober uit op haar doctoraatsverdediging met de titel ‘De niet-inheemse kamkwal Mnemiopsis leidyi in de Zuidelijke Noordzee: ecologische en socio-economische effecten gerelateerd aan de trofische positie van de soort en de huidige verspreiding van gelatineus zoöplankton’. [Lees meer]
Dag van de doctoraatsstudenten in Boulogne-sur-Mer
Toegevoegd op: 2015-09-24
Voor de derde keer op rij organiseert de Campus de la Mer (Boulogne-sur-Mer, Frankrijk) een dag waarbij doctoraatsstudenten de kans krijgen hun onderzoek voor te stellen aan tweedejaars masterstudenten, onderzoekers en geïnteresseerden uit bedrijven in de mariene sector. De doctoraatsstudenten die hiervoor in aanmerking komen, zijn minstens 2 jaar bezig met hun marien of kustgebonden onderzoek relevant binnen de wetenschapsrichtingen van de Campus de la Mer of bij de andere instellingen in Frankrijk maar ook in Ierland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en België. Deze dag zal doorgaan op 8 oktober in Boulogne-sur-Mer. [Lees meer]
Informatieve bijeenkomst over onderwater cultureel erfgoed door EU-UNESCO
Toegevoegd op: 2015-09-23
Op donderdag 1 oktober organiseert de EU-UNESCO een informatieve bijeenkomst in Brussel over de recente ontwikkelingen in het beschermen en gebruik van onderwater archeologische sites. De onderwerpen die aan bod komen variëren van 3D-modellering van sites en robotarcheologen tot nieuwe ontdekkingen omtrent historische klimaatsverandering in Europa en kusttoerisme. Onderzoekers en beleidsmakers krijgen uitgebreid de kans om te netwerken na de presentaties van de gastsprekers. [Lees meer]
Projectmedewerker EMBRC
Toegevoegd op: 2015-09-22
De onderzoeksgroep Mariene Biologie van de Universiteit Gent is op zoek naar een projectmedewerker in het kader van het Horizon 2020 Preparatory Phase 2 European Marine Biological Resource Centre (EMBRC) project en dit voor een periode van 1 jaar. [Lees meer]

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]