[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss

Tips voor een betere datadoorstroming van en naar de maritieme economie

Toegevoegd op: 2017-04-20
Het COLUMBUS-project publiceerde 'Use and sharing of marine observations and data by industry' een document dat de specifieke noden, knelpunten maar ook opportuniteiten met betrekking tot het gebruik van mariene data door de industrie oplijst. De publicatie bevat tevens een aantal aanbevelingen en goede praktijkvoorbeelden om tot een betere datadoorstroming van en naar de maritieme economie te komen. ...

Groenlandse walvis in Belgische-Nederlandse kustwateren: geen aprilvis

Toegevoegd op: 2017-04-20
Op 1 april werd voor de Vlaamse kust - tussen Raversijde en Westende - een Groenlandse walvis gemeld. Het bleek geen aprilgrap, maar een eerste waarneming van deze soort voor onze kust. De baleinwalvis verbleef er enkele dagen op minder dan een kilometer afstand van de kust actief foerageren. Wel bleek dat er touwen of resten van visnetten verstrengeld zaten ter hoogte van de staart. Het is niet duidelijk of het dier hier last van ondervindt. In de paasvakantie werd het exemplaar opnieuw gemeld ter hoogte van Vlissingen. SOS Dolfijn staat paraat om in te grijpen. ...

Vacature Stichting De Noordzee: Projectleider Schone Zee met focus op verduurzaming van scheepvaart

Toegevoegd op: 2017-04-20
De kandidaat wordt de scheepvaartdeskundige van Stichting De Noordzee (Utrecht, Nederland) en gaat werken aan het creëren van een marktvraag naar schonere scheepvaart op de Noordzee. Alsook aan projecten en publieke campagnes voor de reductie van afval in zee.

Het Horizon 2020 project BlueBRIDGE lanceert een call voor kmo's rond gezamenlijk databeheer

Toegevoegd op: 2017-04-11
Europese kleine of middelgrote ondernemingen die werken rond gezamenlijk databeheer in de visserij, de mariene, milieu- en ecologische domeinen of in de aquacultuursector kunnen meedingen naar ondersteuning op het vlak van databeheerdiensten via deze oproep van BlueBRIDGE. ...

Dag van de Zee: de evolutie van polder, kust en Noordzee

Toegevoegd op: 2017-04-10
UPV, de vormingsinstelling voor wetenschapspopularisering organiseert jaarlijks i.s.m. het VLIZ en mariene wetenschappers een studiedag over de zee. Dit jaar geven vier sprekers uitleg over 'de evolutie van polder, kust en Noordzee'. ...

Lezing 'The extraordinary scientific achievements behind the Belgica expedition'

Toegevoegd op: 2017-04-10
De unieke wetenschappelijke expeditie door de Belgica naar Antarctica in 1898-1899 leverde bijzondere onderzoeksresultaten op. Het lijkt erop dat 120 jaar na datum deze kennis zo goed als 'vergeten' is. De Australische Prof. Em. Patrick De Deckker zoekt in zijn lezing een verklaring waarom deze data in onbruik geraakt zijn terwijl ze wel nuttig zouden kunnen zijn om de huidige effecten van klimaatverandering in de regio van de Subantarctische Peninsula te kaderen. Tijdens de lezing zullen tevens vele illustraties uit de publicaties van destijds getoond worden en ook herinterpretaties van de wetenschappelijke resultaten zullen er voorgesteld worden. ...

i-Book over Harmful Algae Blooms

Toegevoegd op: 2017-04-07
Interactief i-Book licht het voorkomen van schadelijke algenbloeien ten gevolge van klimaatverandering toe. ...

Smart@Sea conference: over hoe jij je business kan transformeren met Internet of Things

Toegevoegd op: 2017-03-31
De conferentie (20 april) heeft als doel om je te inspireren en informeren aan de hand van verschillende plenaire en break-out sessies met focus op Internet of Things. Je verkent er de noden op het gebied van sensorontwikkeling, datacommunicatie en algoritmen om monitoring in de maritieme sector fundamenteel te veranderen. Doelstelling is dat je als deelnemer huiswaarts keert met tal van boeiende en realistische ?ideeën? voor jouw organisatie of bedrijf.

World Register of Marine Species lanceert een wedstrijd voor het ontwerp van een nieuw logo

Toegevoegd op: 2017-03-31
Dé taxonomische referentielijst voor mariene organismen, WoRMS, viert dit jaar haar 10-jarig bestaan. Naar aanleiding van deze verjaardag schrijft WoRMS een wedstrijd uit voor het ontwerp van een nieuw logo en de winnaar ontvangt maar liefst 500 EUR! ...

Recreatieve zeevissers houden vanaf 1 april vrijwillig vangstgegevens bij

Toegevoegd op: 2017-03-30
Hoeveel vis wordt er daadwerkelijk gevangen door de Belgische recreatieve zeevisserij? Op deze vraag kan tot op vandaag geen antwoord worden gegeven wegens gebrek aan data. Maar er is verandering op komst. Vanaf 1 april 2017 zullen tal van recreatieve zeevissers hun vangstgegevens op vrijwillige basis bijhouden en rapporteren aan het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). De nauwe samenwerking tussen beide instituten en de recreatieve zeevisserijsector is een uniek gegeven, en gebaseerd op wederzijds vertrouwen en transparantie. De vangstgegevens, in combinatie met andere monitoringsactiviteiten, zullen finaal resulteren in de eerste wetenschappelijk onderbouwde vangstinschatting voor de Belgische recreatieve zeevisserij.

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]