[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss
Tweede MARES-conferentie over de gezondheid en instandhouding van het marien ecosysteem
Toegevoegd op: 2015-08-26
Het marien ecosysteem wordt de laatste decennia sterk op de proef gesteld door antropogene bedreigingen. Processen zoals eutrofiëring, overbevissing en oceaanverzuring zijn lang niet meer onbekend. Op de tweede MARES-conferentie – van 1 tot 5 februari 2016 in Olhão in Portugal – zullen verschillende door de mens veroorzaakte problemen ingeleid worden door gastsprekers. De conferentie is een initiatief binnen het Mares Joint Doctoral Programme en het EuroMarine Network , maar alle mariene onderzoekers, leerkrachten en beleidsmakers die betrokken zijn met dit type onderzoek zijn welkom. ... [Lees meer]
Oproep Europa: consultatie internationaal beheer van de oceaan en charter Blue Society
Toegevoegd op: 2015-08-26
Hoe kan Europa haar internationaal oceaanbeleid samenhangender, vollediger en doeltreffender maken? De Europese Commissie nodigt alle burgers en organisaties uit om ideeën te verzamelen en de ‘blauwe groei’ en ‘blauwe maatschappij’ duurzaam te ontwikkelen. Tevens doet Europa de oproep om als burger, organisatie of bedrijf het charter voor een blauwe maatschappij (Blue Society) te onderschrijven. ... [Lees meer]
Eerste inschatting omvang en inspanning Belgische recreatieve vissersvloot
Toegevoegd op: 2015-08-25
Om een eerste inzicht te verkrijgen in de omvang en de inspanningen van de Belgische recreatieve vissersvloot werden door het VLIZ over de periode van één jaar haven- en zeeobservaties uitgevoerd. Deze vormen een eerste aanzet voor een systematische monitoring van de Belgische recreatieve visserij met als doel een beter inzicht te verkrijgen in de visserijinspanningen en de hiermee gepaard gaande impact op het marien ecosysteem. De eerste resultaten worden voorgesteld in de beleidsinformerende nota: 'De recreatieve zeevisserij in België: Monitoring van de capaciteit, intensiteit en densiteit op zee (eerste resultaten)’. [Lees meer]
Wat zijn de effecten van de bouw van windmolenparken op de ecologie?
Toegevoegd op: 2015-08-24
Deze vraag willen IMARES, TNO, Bureau Waardenburg en SEAMARCO graag beantwoorden tijdens hun slotsymposium van het 'Wind op Zee'-onderzoek (VUM). Geïnteresseerde luisteraars zijn welkom op 8 september in Naturalis (Leiden, Nederland). ... [Lees meer]
Ook recreanten kunnen invasieve uitheemse soorten in zee en estuaria vermijden en bestrijden!
Toegevoegd op: 2015-08-18
Invasieve uitheemse soorten zijn soorten die door mensen zijn geïntroduceerd in gebieden waar ze voorheen niet voorkwamen en waar ze welig tieren. Als recreant op zee en in estuaria kan men aardig wat uitheemse soorten meenemen. Ze komen vast te zitten aan de romp van zeilboten, jachten en kajaks, of raken verstrengeld in een duikers- of vissersuitrusting. Het is dan ook niet merkwaardig dat jachthavens vaak hotspots zijn voor invasieve uitheemse soorten. Gelukkig kunnen we dit voorkomen! Lees er alles over in de folder opgesteld door het SEFINS-project. ... [Lees meer]
Oesterpassie: de expo en de publicatie
Toegevoegd op: 2015-08-17
Het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke (NAVIGO) onthult in de expo ‘Oesterpassie’ hoe deze ‘zilte bonbons’ werden gebruikt en afgebeeld doorheen de eeuwen: als symbool van smaak, als een uitzonderlijke delicatesse en vol erotische lading. Naar aanleiding van deze tentoonstelling kwam de publicatie ‘Oesterpassie’ uit. ... [Lees meer]
EMSEA 2015 Conference voor meer Oceaangeletterdheid in de klas
Toegevoegd op: 2015-08-13
Mariene wetenschappers, beleidsmakers, leerkrachten en docenten in de wetenschappen worden allen uitgenodigd op de European Marine Science Educators Association Conference (EMSEA) in Kreta, van 28 september tot 1 oktober 2015. Ontdek en discussieer mee over de ontwikkelingen van Oceaangeletterdheid in Europa en hoe Oceaangeletterdheid gebruikt wordt bij formele en informele educatie. Luister naar de gastsprekers Pierre-Yves Cousteau en Dr. Kaiti Siakavara en neem deel aan de vier workshops over: mariene wetenschapscommunicatie, het integreren van Oceaangeletterdheid in curricula, mobiele apps en het gebruik van ‘storytelling’ in de oceaanwetenschappen. ... [Lees meer]
Teruggooi binnen de zeevisserij: vaak genegeerd in visserijbeheer
Toegevoegd op: 2015-08-10
Jochen Depestele, onderzoeker van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) en van de Mariene Biologie aan de UGent, verdedigt op vrijdag 18 september zijn doctoraat in de Wetenschappen met de titel ‘The fate of discards from marine fisheries, a disregarded viewpoint in fisheries’. ... [Lees meer]
Gezocht: herinneringen over het maken van papieren bloemen aan zee
Toegevoegd op: 2015-08-10
Het Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag, LECA, is op zoek naar mensen die als kind of volwassene crêpepapieren bloemenwinkeltjes ma(a)k(t)en op het strand. Deze creatieve zomeractiviteit komt enkel voor aan de Belgische/Vlaamse kust en is bijna zo oud als het kusttoerisme zelf. Het is een ruilhandel met schelpjes waar meestal de hele familie aan meewerkt en wordt mondeling overgedragen van generatie op generatie. Met behulp van jouw verhalen of herinneringen kunnen ze deze traditie beter onderzoeken. [Lees meer]
VLIZ Jaarboek 2014: wat had het VLIZ in petto voor 2014?
Toegevoegd op: 2015-08-10
Dit jaarboek geeft een overzicht van onze belangrijke onderzoekondersteunende realisaties en hoogtepunten verwezenlijkt gedurende het afgelopen jaar. Ook cijfers en performantie-indicatoren kunnen geraadpleegd worden in de bijlagen. Vanaf dit jaar is het jaarboek enkel digitaal beschikbaar. ... [Lees meer]

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]