[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

rss

Nieuwe Europese databank met educatieve en informatieve pakketten over de zee

Toegevoegd op: 2016-09-13
Bent u leerkracht, educator, wetenschapper, activist of gewoon geïnteresseerd in de zee? Wil u een activiteit organiseren in verband met de zee maar hebt u geen inspiratie of materiaal beschikbaar? Dan hebben wij goed nieuws voor u! Het VLIZ heeft, in het kader van het Europese project SeaChange, een online doorzoekbare databank gelanceerd vol Europese voorbeelden, beschrijvingen en bruikbare materialen van activiteiten in verband met de zee. Dit gaat van educatieve pakketten tot bewustmakingscampagnes, excursies en ‘citizen science’ projecten. Duik in deze databank en geef ons uw mening op de online survey die aan de databank gelinkt is!

Uitbouw passief akoestisch netwerk voor observatie van bruinvissen en dolfijnen in Belgische mariene wateren

Toegevoegd op: 2016-09-13
In het Belgisch deel van de Noordzee komen zeer regelmatig bruinvissen en dolfijnen voor. Omdat deze dieren zich niet gemakkelijk laten zien, is het voor wetenschappers knap lastig om hun aantallen en verspreiding precies in te schatten. Momenteel ontplooit het VLIZ – binnen het kader van het LifeWatch-project – een netwerk van akoestische ontvangers, die het echolocatiegeluid van bruinvissen en dolfijnen kan detecteren. Na enig rekenwerk kan hieruit worden afgeleid welke soorten aanwezig zijn in onze mariene wateren en kunnen op termijn tendensen bepaald worden.

Meeuwen blijken elk een eigen karakter en persoonlijke voorkeur te hebben

Toegevoegd op: 2016-09-13
Dankzij het LifeWatch-zendernetwerk voor meeuwen blijkt dat meeuwen niet zomaar wat doen. Elk dier is een individu op zich, met een eigen karakter en persoonlijke voorkeuren. Dat kan je zien aan hun sterk onderling variërende foerageergedrag en migratietochten. Lees enkele leuke verhaaltjes over hun trek en activiteiten tijdens het broedseizoen. Onze favorieten zijn Sanne en Kate die zo lang mogelijk bleven genieten van de zon in El-Aaiún. Hoewel we ons ook wel afvragen wat Luc de mopperaar elke dag te zoeken heeft in De Mokker in Koekelare...?

Oproep voor kandidaturen VLIZ North Sea Award 2016

Toegevoegd op: 2016-09-08
Het VLIZ reikt jaarlijks de North Sea Award uit aan een onderzoeker of een onderzoeksgroep om hun vernieuwend fundamenteel of toegepast onderzoek aan te moedigen dat zich toelegt op het bestuderen van de structuur of het functioneren van onze wereldzeeën. Kandidaturen zijn welkom tot 30 november 2016.

VLIZ zoekt kandidaten voor de Master Thesis Award 2016

Toegevoegd op: 2016-09-08
De jaarlijkse VLIZ Master Thesis Awards hebben tot doel het werk van verdienstelijke jonge mariene onderzoekers te erkennen en bekronen. Daarmee willen we hen aansporen om ook in hun toekomstige carrière kwaliteitsvolle wetenschappelijke bijdragen te blijven leveren en het marien onderzoek in Vlaanderen te bevorderen. Ben je recent afgestudeerd aan een Vlaamse universiteit of hogeschool op een marien gerelateerd onderwerp en ben je fier op je scriptie? Dien dan zeker je kandidatuur in! Inschrijven kan tot 30 november 2016.

Grote internationale bevraging bij 16- tot 18-jarigen naar kennis over de oceaan

Toegevoegd op: 2016-09-05
De Berkeley Lawrence Hall of Science (US) doet een grootschalig onderzoek naar de kennis van 16- tot 18-jarigen over de oceaan. Het doel is om de resultaten van de verschillende landen met elkaar te vergelijken en meteen een betrouwbaar open-source instrument te ontwikkelen dat de Ocean Literacy bij jongeren kan meten. Ken jij scholieren of leerkrachten uit deze doelgroep? Spoor je hen dan aan om deel te nemen! ...

VLIZ werft aan: labo-technicus

Toegevoegd op: 2016-09-05
Binnen zijn deelname aan het ICOS-netwerk zoekt de afdeling Infrastructuur van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) voor onmiddellijke indiensttreding een labo-technicus voor tewerkstelling in de mariene koolstofchemische laboratoriumactiviteiten (m/v, 100% tewerkstelling, contract onbepaalde duur).

Landschaps- en bewoningsgeschiedenis van het Vlaamse kustgebied

Toegevoegd op: 2016-09-02
Op 6 en 7 oktober 2016 strijkt de Palynologische Kring neer te Koksijde voor een boeiende studiedag, annex excursie. ...

Vertonen mariene organismen met eenzelfde uiterlijk, ook dezelfde ecologie?

Toegevoegd op: 2016-08-30
Van soorten die er identiek uitzien, maar genetisch toch van elkaar verschillen – biologen noemen ze cryptische soorten – wordt algemeen aangenomen dat ze niet samen in eenzelfde milieu kunnen voorkomen vanwege teveel onderlinge concurrentie. Cryptische soorten komen veelvuldig voor in mariene milieus, en regelmatig worden ze toch samen aangetroffen. Zoals bijvoorbeeld de cryptische rondwormen die samen voorkomen op wieren in de brakke slikken van het Schelde-estuarium. Mariene wetenschappers van de UGent hebben nu voor het eerst aangetoond hoe deze rondwormen dit samenlevingsprobleem opgelost hebben. ...

Vacature PhD: Microplastics in mariene bodemdieren

Toegevoegd op: 2016-08-30
De onderzoeksgroep Mariene Biologie van de UGent zoekt een kandidaat voor het uitvoeren van experimenteel onderzoek naar de opname en accumulatie van microplastics in mariene bodemdieren en hun transfer in het voedselweb. Geïnteresseerden in dit actuele onderzoeksthema kunnen zich aanmelden tot 16 september. ...

[Voeg toe] [Ouder nieuws... ]