[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

Zeezoogdieren vanuit de lucht gemonitored

Toegevoegd op 2012-07-31
In het activiteitenrapport 2011 van het Belgisch programma ter observatie van de Noordzee vanuit de lucht, uitgegeven door de BMM, wordt melding gemaakt van in totaal 1017 bruinvissen tijdens 33u40' observatietijd. Daarnaast werden ook 4 zeehonden en 12 witsnuitdolfijnen opgemerkt.
Het rapport biedt jaarlijks een overzicht van wat tijdens routine pollutiecontrolevluchten, visserijcontrolevluchten en andere opdrachten is waargenomen vanuit het BMM-observatievliegtuig. In 2011 werden tijdens een kleine 111 u pollutiecontrolevlucht 25 zeeverontreingigingen vastgesteld en kon in twee gevallen een verband worden gelegd met de vervuiler. Hiermee wordt het lage aantal olieverontreinigingen op zee voor het laatste decennium bevestigd. Naast de hoger geschetste monitoringsvluchten voor zeezoogdieren boven het Belgisch deel van de Noordzee, werden ook 27 transitvluchten boven de Westerschelde uitgevoerd met in totaal 1460 waargenomen zeehonden.

Link: http://www.mumm.ac.be/Downloads/surv_ar_2011_nl.pdf[Overzicht] [Login]