[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

Gezamenlijk MINA-SALV advies over hervorming Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Toegevoegd op 2012-07-31
Het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid is aan herziening toe. In dit kader brachten de Milieu-& Natuurraad van Vlaanderen (MINAraad) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) zonet een gemeenschappelijk advies uit.
Samengevat staan beide instanties over het algemeen positief ten aanzien van de voorgestelde aanpak. Ze pleiten ervoor het Visserijbeleid coherent te maken met en af te stemmen op de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Tevens zijn ze van oordeel dat het richten van de quota op de "maximale duurzame opbrengst" positief is voor de visbestanden. Ook treden ze de doelstelling bij om, waar mogelijk, een MDO-status te bereiken tegen 2015. Voor wat betreft de aanlandingsverplichting zien beide raden meer strategisch voordeel in maatregelen die teruggooi voorkomen (eerder dan wegwerken), zoals de inzet op duurzamere visserijtechnieken. Tenslotte maken ze voorbehoud bij de voorstellen tot uitbouw van een duurzame, concurrende en diverse aquacultuur, en reiken idee├źn aan rond de aanpak van de overcapaciteit. In deze pleiten ze er bijvoorbeeld voor de af te bouwen vlootcapaciteit in Europa niet te exporteren naar derde landen.

Link: http://www.minaraad.be/adviezen/2012/eigen-initiatief-herziening-gemeenschappelijk-visserijbeleid[Overzicht] [Login]