[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging

Toegevoegd op 2012-09-19
Met deze titel wordt op 17-18 december 2012 het eindcongres gehouden van het vierjarige onderzoeksproject CcASPAR (Climate Change and Changes in Spatial Structures in Flanders). Het project zoomde in op hoe ruimtelijke adaptiestrategieën en duurzame beleidsimplicaties kunnen worden geformuleerd voor Vlaanderen bij een wijzigend klimaat.
De conferentie vindt plaats in het Pand (Gent) en gaat gepaard met de voorstelling van het boek CcASPAR. Het onderzoek wordt geïllustreerd in twee case-studies, de Kempen en de Kust. Op dag één volgt na een reeks inleidende voordrachten over het belang van de Vlaamse ruimtelijke structuur in het klimaatdiscours, een panelgesprek met politieke actoren gemodereerd door Nic Balthazar. Dag twee staat in het teken van het onderzoek en de relatie tot diverse actoren. Inschrijven kan voor 7 december via de website.

Link: www.ccaspar.ugent.be[Overzicht] [Login]