[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

Nieuw project wil volledig Belgisch deel van de Noordzee in kaart brengen

Toegevoegd op 2012-09-27
Het gloednieuwe Vlaamse onderzoeksschip RV Simon Stevin, het hydrografisch schip van de Vlaamse overheid HS Ter Streep en het federale onderzoeksschip RV Belgica zijn gestart met het uitwerken van een gemeenschappelijk project om het reliƫf en de karakteristieken van de bodem van het Belgisch deel van de Noordzee in kaart te brengen. Hiervoor zullen bestaande bathymetrische data uit diverse bronnen gecombineerd worden en zullen ontbrekende gebieden nieuw gekarteerd worden.
Om de data, opgemeten door de drie verschillende schepen, met elkaar te kunnen vergelijken dienen de meetresultaten van de multibeam en de singlebeam echosounders op elkaar afgestemd worden. Daarom vond op dinsdag 18 september in de Pierre Vandammesluis te Zeebrugge een callibratie van de meetinstrumenten van de drie schepen plaats. De sluis is de perfecte locatie voor dergelijke callibratie omwille van de aanwezigheid van een betonnen richel waarvan de exacte diepte gekend is. Er wordt uitgekeken naar de resultaten van deze uiterst boeiende samenwerking! Meer info over dit project bij Wim Versteeg (wim.versteeg@vliz.be, 059 34 01 79 of 0471 84 73 15).


[Overzicht] [Login]