[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

Wiskundig model van overslag op zee toegepast in een scheepsmanoeuvreersimulator

Toegevoegd op 2012-09-27
Het op zee overslaan van ruwe olie of vloeibaar gas vanop een grote tanker naar een kleinere tanker terwijl beide schepen aan een trage snelheid verder varen - het zogenaamde "lichten" - zal in de toekomst steeds meer worden toegepast. Onderzoekers van de Afdeling Maritieme Techniek van de UGent en het Waterbouwkundig Laboratorium hebben het gedrag en de hydrodynamische karakteristieken van beide type schepen tijdens dit moeilijke manoeuvre bestudeerd met proeven in een sleeptank. Hun resultaten kunnen nu worden geïntegreerd in de scheepsmanoeuvreersimulator.
In het door het Noorse MARINTEK gecoördineerde onderzoeksproject “Investigating Hydrodynamic Aspects and Control Strategies for Ship-to-Ship Operations” werden tussen 2007 en 2011 meer dan 2000 simulaties van deze specifieke operatie uitgevoerd met scheepsmodellen in de sleeptank van het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout. Zo konden de onderzoekers meten welke krachten, momenten en verticale verplaatsingen beide schepen kunnen vertonen bij dit manoeuvre in diep en ondiep water. De wiskundige modellen die ze hieruit konden afleiden, zullen hun nut bewijzen bij de trainingen in een scheepsmanoeuvreersimulator.
Lataire, E.; Vantorre, M.; Delefortrie, G.; Candries, M. (2012). Mathematical modelling of forces acting on ships during lightering operations Ocean Eng. 55(1): 101-115. Te downloaden via het Open Marien Archief van het VLIZ:

Link: http://www.vliz.be/imis/imis.php?module=ref&refid=218619[Overzicht] [Login]