[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

Nieuwe Europese call m.b.t. kennisgaring menselijke activiteiten op zee

Toegevoegd op 2012-10-02
In het kader van het pilootproject "New Knowledge for an integrated management of human activities in the sea" is een nieuwe oproep gelanceerd voor projectaanvragen.
Indienen kan uiterlijk tot 19 december. Projectaanvragen die aansluiten bij de kaderrichtlijn Mariene Strategie en diens streven om tegen 2020 een "good environemental status" (GES) te bereiken door de druk van menselijk ingrijpen te verkleinen, aangetoond via monitoring, komen in aanmerking.

Link: http://ec.europa.eu/environment/funding/sea_12.htm[Overzicht] [Login]