[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

Eindconferentie "Living North Sea" over vismigratie zee-rivier

Toegevoegd op 2012-10-02
Op 13-15 november 2012 zal Newcastle-upon-Tyne (UK) het toneel zijn voor de slotconferentie van het Interreg IVB North Sea Program "Living North Sea". Vismigratie bevorderen tussen de Noordzee en omliggende estuaria staat hierbij centraal.
In het kader van dit Interreg IVB project onderzochten 15 partners uit de Noordzeeregio (waaronder het Vlaamse INBO) hoe de natuurlijke migratie van vissoorten die migreren tussen rivier en zee kan worden hersteld. Op dag één is een gratis excursie gepland in het bekken van de Tyne- en Tees estuarium. Op 14 november staat het zoeken naar best practices (verwijderen dammen, vistrappen, nieuwe regels pompgemalen,...) op de agenda en de slotdag zoomt in op typische soorten als zeeforel en paling.

Link: http://www.livingnorthsea.eu/events/7/[Overzicht] [Login]