[Home] [VLIZine archief] [VLIZine maandelijkse archief] [Attendering VLIZine & Grote Rede] [Grote Rede]

VLIZine Archief

Onderzoek op marien afval en microplastics in de Noordzee

Toegevoegd op 2012-10-17
Sinds kort is het Europees Interreg-project MICRO van start gegaan, waarbij het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) uit Oostende projectleider is. Enkele van de geplande acties zijn het in kaart brengen van plasticvervuiling, de impact en het effect op mariene organismen nagaan en nagaan of microbiële degradatie mogelijk is.
Andere partners in het grens-overschrijdende project zijn het Franse IFREMER (Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) en de Université de Bretagne Occidentale (UBO), het Nederlandse Deltares en in het Verenigd Koninkrijk werkt CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science) mee met het project.

Link: http://www.ilvo.vlaanderen.be/Default.aspx?tabid=6294&articleType=ArticleView&articleId=387&language=nl-NL[Overzicht] [Login]